Frisse start na corona


De provincie ondersteunt - via gemeenten - organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers met een subsidie zodat zij een frisse start kunnen zodra de coronamaatregelen dat toelaten. De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersinitiatieven die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Alle typen organisaties die draaien op de inzet van vrijwilligers kunnen een subsidieaanvraag indienen bij hun gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties.

Gedeputeerde Hans Kuipers:

“Met de regeling willen we een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Drenthe in een periode waarin een versoepeling van de coronamaatregelen mede dankzij de ontwikkeling van het vaccin, hopelijk steeds dichterbij komt.”

Aanvragen via de gemeente

Vanaf 10 februari kunnen Drentse gemeenten het geld aanvragen. De periode daarna zullen gemeenten een eigen subsidieloket inrichten zodat stichtingen en verenigingen daar aan kunnen vragen. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente. Via deze site wordt u binnenkort doorverwezen naar het gemeentelijke subsidieloket.