Dementie op jonge leeftijd – door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt


Dementie op jonge leeftijd betreft een doelgroep met specifieke vragen en ondersteuningsbehoeften. Het gaat om mensen die jonger zijn dan 65 jaar vanaf het eerste moment dat de ziekteverschijnselen beginnen. Ondanks verschillende interventies voor deze doelgroep, is er volgens Zorggroep Noorderboog voor jonge mensen met dementie geen maatwerk in werk/dag-invulling of vrijwilligerswerk. Met 'Dementie op jonge leeftijd – door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt' wil men aantonen dat er op maat aanvullende voorzieningen met passende financiering nodig zijn om de kwaliteit van leven te bevorderen. Dit wil men bereiken door 5 personen met dementie op jonge leeftijd gedurende het traject van 1 jaar te monitoren en de invloed op de kwaliteit van leven in kaart te brengen.