Regenboogprovincie


Met het hijsen van de vlag in de zomer van 2016 is Drenthe officieel de eerste Regenboogprovincie van Nederland geworden. Het Drents parlement heeft hiermee een helder signaal afgegeven dat het zich sterk maakt voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Met het aannemen van de motie in juli 2016 maakt de provincie zich sterk om zich, samen met betrokken partijen, in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners te bevorderen.

Wat gaan we doen?

  1. We organiseren een jaarlijkse Regenboogweek met ieder jaar een ander thema. De Regenboogvlaggen worden gehesen bij zoveel mogelijk overheidsgebouwen, winkels, scholen en we organiseren (online) evenementen voor professionals en betrokkenen uit het veld.
  2. We wisselen vier keer per jaar ervaringen uit met gemeenten in Drenthe, inspireren elkaar en maken plannen. Voorbeelden van inspirerende plannen uit voorgaande bijeenkomsten zijn het genderneutraal maken van toiletten in de openbare ruimtes van overheidsgebouwen,
  3. We financieren in 2021/2022 Regenboogsymposium Assen en Regenboogfestival
  4. We organiseren samen met de gemeenten de Regenboog- week; we stimuleren projecten/acties binnen cultuur en sport, bijv. film “Anders” en de regenboogaanvoerdersbandjes en wij hijsen de regenboogvlag bij overheidsgebouwen, scholen en
  5. Landelijk verkennen we deelname aan “Governance Pride” met een boot met alle overheden tijdens de Chanel Pride, zodra deze weer georganiseerd wordt.

Met wie?

Regionaal met de twaalf Regenbooggemeenten in Drenthe en CMO STAMM.

Landelijk met de twaalf Regenboogprovincies, Movisie (landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken) en het Ministerie van OCW.

Hoe?

  • We geven invulling aan het begrip “Regenboogprovincie” door in gesprek te gaan met partijen om te komen tot die acties en activiteiten, die nodig zijn om bij te dragen aan de doelstelling om te komen tot een Drentse samenleving waarin veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI+ verbeterd
  • Beschikbaar budget voor deze activiteiten en projecten is totaal € 50.000 geraamd. We zijn voornemens uit dit budget het Regenboogfestival in Assen en het Regenboogsymposium in Emmen met elk € 10.000 te financieren. We bekijken jaarlijks welke inzet we op welke activiteit
  • We stimuleren partijen om projectvoorstellen te doen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI+- inwoners te bevorderen. De financiering van projecten loopt via de Sociale