Hét compliment van Drenthe


Waardering voor vrijwilligers 2021

Quote gedeputeerde Hans Kuipers:

Wat ben ik blij met alle vrijwilligers in Drenthe! Er zijn zoveel Drenten die zich belangeloos inzetten voor anderen – of het nu gaat om het samenbrengen van verschillende culturen, een club met diversiteit onder vrijwilligers of het organiseren van activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht handicap of beperking – vrijwilligers zijn echt van betekenis! Juist deze mensen zorgen ervoor dat activiteiten dóór kunnen gaan. Zonder vrijwilligers, geen bruisend Drenthe. Want samen zorgen we voor een sociaal en levendig Drenthe.

Vorig jaar heeft stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe ‘Hét compliment van Drenthe’ ontvangen. Bekijk het item van RTV Drenthe.

Filmpje over Hét compliment van Drenthe

Spelregels

Om in aanmerking te komen voor Hét compliment van Drenthe zijn spelregels opgesteld. De jury let op:

  • Maatschappelijke betekenis van het werk van de vrijwilligersorganisatie, club, vereniging of initiatief
  • De organisatie maakt structureel het verschil
  • De organisatie is inspirerend voor andere organisaties en voor vrijwilligers
  • De organisatie/initiatief is gevestigd en actief in de provincie Drenthe

In 2021 is er in het bijzonder aandacht voor het thema ‘inclusie'.

Oud-genomineerden worden uitgesloten van deelname voor de duur van 3 jaar.

Aanmelden

Meld je favoriete of jouw eigen organisatie/initiatief aan. Aanmelden kan de hele maand september 2021.

Wat is Hét compliment van Drenthe?

Met ‘Hét compliment van Drenthe’ willen we vrijwilligers in het zonnetje zetten en hen een kans geven om wat extra’s te doen met een geldbedrag van 3.000 euro voor een vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe. In 2021 is er in het bijzonder aandacht voor het thema ‘inclusie'. Dit thema komt uit de Sociale Agenda Drenthe. Elk jaar komt een ander thema uit deze Agenda aan bod.

Contact

CMO STAMM Groningen Drenthe

Dushenka van Kooten
06 – 51 85 70 78

d.vankooten@cmostamm.nl

Simone Barends
06 – 46 07 84 44

s.barends@cmostamm.nl

Sociale Agenda

Levendig en sociaal Drenthe

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, voldoende onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Met Sociaal Drenthe gaan we samen met gemeenten en betrokken partijen aan de slag om dit te realiseren. Vóór en met de inwoners van Drenthe. De komende tijd zet de provincie zich in voor diverse sociale thema’s. Enkele voorbeelden van concrete projecten zijn het vergroten van leefbaarheid in steden en dorpen en het inzetten van ervaringsdeskundigen bij armoede en laaggeletterdheid.