Adviesraad Toegankelijkheid


Ervaringsdeskundigen in de Adviesraad Toegankelijkheid adviseren het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd over toegankelijkheid bij de projectontwikkeling voor en de uitvoering van de Inclusie Agenda (pdf, 4.2 MB). Volgens het VN Verdrag Handicap moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De Adviesraad Toegankelijkheid helpt de provincie bij dit uitgangspunt.

Afbeelding: adviesraad toegankelijkheid

Meerdere bijeenkomsten per jaar

De Adviesraad komt vier keer per jaar bij elkaar en gebruikt zijn persoonlijke ervaringsdeskundigheid in halfjaarlijkse bijeenkomsten met de Drentse gemeenten en instellingen, om advies te geven over onderwerpen met betrekking tot toegankelijkheid. De input in deze vergaderingen kan de Adviesraad omzetten in advies voor de Provincie. In elke volgende bijeenkomst koppelen Provincie en partners terug wat met het advies is gedaan of gedaan wordt.

Nieuwe leden zijn welkom

Nieuwe leden voor de Adviesraad zijn nog welkom. We zijn vooral op zoek naar mensen met een onzichtbare beperking, zoals iemand met autisme of een lichtverstandelijke beperking. Naast ervaringsdeskundigen kunnen ook mensen die betrokken zijn bij het thema toegankelijkheid zich aanmelden via raadtoegankelijkheid@drenthe.nl of 0592-365555.

Heb je een vraag?

Je kunt via bovenstaande contactgegevens ook jouw vraag stellen aan de Adviesraad.


Logo Toegankelijk Drenthe

Contact

Wil je contact opnemen met de Adviesraad? Dat kan via: raadtoegankelijkheid@drenthe.nl

Voorzitter: Cor Onderwater

Secretaris: Ineke Dilling