Actuele Aardkundige Waarden (AW) nieuws


Projectgroep Aardkundige Waarden

Sinds lange tijd is de projectgroep Aardkundige Waarden in november 2021 weer bijeengeweest.

Wel in hybridevorm, een deel via Teams en een deel van de medewerkers van de provincie was in het provinciehuis aanwezig. We hebben ook nieuwe projectgroepleden verwelkomd.

In de projectgroep zitten medewerkers van een gemeente, van een waterschap, van terreinbeherende organisaties en ook deskundigen.  En er zijn ook agendaleden die de notulen en de agenda toegestuurd krijgen.

Op de agenda stond veel actueel nieuws van het afgelopen jaar, o.a.:

Programma Bodem en Ondergrond

Tijdens dit overleg stond o.a. het Programma Bodem en Ondergrond op de agenda.

Gedeputeerde Staten heeft een nieuw beleidsprogramma Bodem en Ondergrond vastgesteld in november 2021. In dit beleid zijn 8 beleidsnota’s samengevoegd tot één programma.

Het Programma wordt nog voorgelegd aan de Provinciale Staten in het voorjaar van 2022.

En er wordt nog gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

Ook onze beleidsnotitie “wAARDEvol Drenthe” is opgenomen in dit programma en deze notitie komt hiermee te vervallen. De Toelichting “Op pad met wAARDEvol Drenthe” blijft bestaan en wordt binnenkort geactualiseerd.

Aardkundige Monumenten

Een ander agendapunt was de onthulling van de Aardkundige Monumenten.

Vanaf 2009 en t/m 2019 zijn tien Aardkundige Monumenten (AM) in negen gemeenten van Drenthe aangewezen. Door de coronacrisis zijn er in 2020 en 2021 geen Aardkundige Monumenten onthuld.

Dit wordt opnieuw opgepakt met als doel de laatste drie AM volgend jaar te onthullen, waarmee elke gemeente in Drenthe een aardkundig monument heeft.

Op de lijst staat nog extra AM in een aantal gemeenten, die al één AM hebben.

Onze gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft aangegeven dat hij in 2022 graag drie Aardkundige Monumenten (AM) wil onthullen in de drie gemeenten, die nog geen AM hebben, te weten De Wolden, Meppel en Assen.

Daarom is het streven om volgend jaar drie en of vier aardkundige monumenten gefaseerd te onthullen. Of dit alles lukt is nog niet zeker o.a. in verband met de ups en down van coronamaatregelen.

Het onthullen van een Aardkundig Monument is een proces dat vraagt om overleg en afstemming, ook op locatie. Helaas was door de maatregelen tegen de pandemie fysiek overleg niet mogelijk en lagen daardoor de aanwijzingen en onthullingen stil.

De aardkundige fenomenen, die voor 2022 gepland staan, zijn:

-Kame of smeltwaterheuvel van De Braamberg/De Hunnenkloosterberg in de gemeente De Wolden

-Van smeltwaterbeek naar veenbeek van De Reest in de gemeente Meppel en De Wolden

-Formatie Peelo-zand in de gemeente Assen

-Beekdalsysteem van De Drentsche Aa in de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo

De overige fenomenen proberen we ook in de komende jaren te onthullen zodat er van iedere in Drenthe belangrijke aardkundige verschijningsvorm een monument is. Het doel van de onthulling van aardkundige monumenten is onder meer om in alle gemeenten bij bestuur en bevolking betrokkenheid te krijgen, want onbekend maakt onbemind. Op deze wijze hopen wij de basis te leggen voor de bescherming van de kernkwaliteit aardkundige waarden.

De overige fenomenen zijn:

-Aaneengesloten rug van paraboolduinen van Leewal in de gemeente Borger- Odoorn

-Keileemplateau met veentjes van Dwingelderveld in de gemeente Westerveld

-Doorbraakdal (evt. ijssmeltwater doorbraakdal) van Voorste Diep in de gemeente Borger-Odoorn

-Zwerfkei van Nieuw Dordrecht in de gemeente Emmen

Verder kwamen aan de orde ontwikkelingen binnen andere organisaties op het gebied van aardkundig erfgoed.

En andere agendapunten van het overleg zijn in deze nieuwsbrief onder een aparte titel opgenomen, zoals Bodem Basiscursus en Geopark Nieuws.