Aardkundig Advies


Er spelen grote opgaven voor herinrichting van met name beekdalen, zoals bijvoorbeeld bij het Drostendiep, waarbij ik aardkundige advies heb ingebracht.

Door kaarten te combineren vonden we mogelijke oeverwalletjes langs de oude beekloop, die ontzien moeten worden bij de herinrichting. In het veld bleken deze kopjes met name een sterke oxidatie te hebben.

Foto van Anja Verbers: De boringen zijn gezet op een hoger deel, dat mogelijke een oeverwalletje is.

In de toplaag was veel oxidatie aanwezig, op ongeveer 80 cm was er relatief veel meer zand aanwezig. Boringen werden uitgevoerd door Greenhouse Advies.

Ook over andere gebieden werd geadviseerd met betrekking tot de aardkundige input voor de herinrichtingsplannen, zoals het gebied bij Nieuw Balinge.

Zo is er aan weerszijden van de Middenraai, aardkundig gezien een (smeltwater)dal aanwezig (zie fig. 2), maar historisch gezien is er een kanaaltje gegraven t.b.v. de vervening.

Van een echt -Holoceen- beekdal is hier geen sprake.

Figuur 2. Combinatie geomorfologie en de 1915 kaart, met in licht roze de dalvormige laagte in grondmorene met in groen een beekdal.

Het Balinger Veld is een grondmorene vlakte, van waaruit diverse beeksystemen ontspringen bron: www.pingoruines.nl.

Door Anja Verbers, Fysisch geograaf LBD