Bodem basiscursus


In november vond de 3e Bodembasis cursus plaats; dit keer waren er 28 deelnemers en Anja Verbers verzorgde de cursus.

Foto van Anja Verbers: Deelnemers werken in groepjes aan de voorbereiding van excursiepunten, met behulp van kaarten en informatie uit de cursusmap

Helaas moesten we na 2 live cursusavonden weer digitaal verder en de excursie wordt uitgesteld tot het voorjaar.

Dit jaar vond de cursus plaats in Dwingeloo, en ligt het accent, voor zover mogelijk, op het gebied in Zuidwest Drenthe.

Tijdens de cursus is er aandacht voor de geologie van ons land en wordt er ingezoomd op landschapsvormen en processen hoe ze zich vormen en hoe je ze kunt herkennen.

Ook kwam het beleid vanuit de provincie met betrekking tot aardkundige waarden aan de orde.

Door Anja Vebers, Fysisch geograaf LBD