Uitgave van Bodemboek : BODEM, voeding voor inspiratie.


Een bijzondere uitgave! Het boek dient als vervanger van de jaarlijkse Noordelijke Netwerkdag Bodem.

Jaarlijks organiseerden de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de Gemeenten Leeuwarden, Groningen en Emmen en de omgevingsdiensten: de FUMO de RUD en de Omgevingsdienst Groningen en Bodem+, een Noordelijke Netwerkdag Bodem.

In 2020 en 2021 kon de jaarlijkse Noordelijke Netwerkdag Bodem helaas niet fysiek plaatsvinden i.v.m. Covid-19.

We beseffen dat fysiek samen komen helpt om netwerken op te bouwen, te onderhouden en te versterken, maar we hopen ook dat met door de informatie in dit boek, mensen elkaar ook zullen opzoeken.

Bovendien bevat het boek ook een pagina met kennislinks, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot bodeminformatie. Bovendien worden sommige artikelen ondersteund door video’s en podcasts.

Zo wordt het hopelijk een interactief boek.

We hopen dat het boek een voeding is voor inspiratie!

Heeft u tips of vragen of wilt u een analoog boek ontvangen mail dan naar NNBodemdag@ruddrenthe.nl

Marion Speelman,

lid organisatie Noordelijke Netwerkdag Bodem

provincie Drenthe