Studenten lerarenopleiding onderzoeken Drentse bodem


In Orvelte, tegen de bosrand aan en midden in de Drentse natuur, ligt De Veldhoeve van IVN Natuureducatie. Een groepsaccommodatie én veldstudiecentrum. Al jaren maken scholen hier gebruik van om hun studenten en leerlingen de ins en outs van het veldwerk bij te brengen.

Een van de scholen die hier jaarlijks terugkomt is NHL Stenden. Ook dit jaar kwamen zij weer onderzoek doen naar de Drentse bodem met studenten van de lerarenopleidingen biologie en aardrijkskunde voor het vak ‘plant, bodem en biochemie’.

Dat onderzoek vertaalden ze naar een onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs, dat direct werd getest door 150 leerlingen van VOLTA uit Beilen.

Onderzoeken van de Drentse bodem

Educatie over de Drentse bodem is belangrijk. In een artikel van RTV Drenthe uit 2019* wordt het belang ervan mooi omschreven: “De grond onder onze voeten is een geschiedenisboek.

De verschillende bodemlagen vertellen namelijk iets over de manier waarop het Drentse landschap is ontstaan.” In datzelfde artikel wordt verteld dat de provincie Drenthe elk jaar een aardkundig monument onthult om het belang van de bodemgeschiedenis bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Dat er in het onderwijs ook aandacht voor is, sluit hier dus goed bij aan.

Henk Ruiter, practicumdocent bij NHL Stenden, kiest er niet voor niets voor om naar Orvelte te komen om bodemonderzoek te doen: “Met een fietstocht van slechts 5 kilometer komen we wel vier verschillende bodems tegen; veen, veldpodzol, enkeerdgrond en beekeerdgrond. En dat allemaal in een mooie omgeving. Dat maakt het een perfecte locatie voor veldwerk.”

De variatie in het landschap maakt het dus een dankbaar onderwerp voor onderzoek.

Theorie vertalen naar praktijk

Veldwerk doen is voor zowel studenten aardrijkskunde als voor studenten biologie, die allebei bodemkunde in het programma hebben, een leuke manier om een vertaling te maken van theorie naar praktijk.

“Door zo’n excursieweek samen te doen, leer je ook nog van elkaar: de studenten leren om op verschillende manieren naar de bodem te kijken en eigenlijk zijn ze dus op een praktische manier vakoverstijgend aan het werk”, aldus Henk.

“Dat ze vervolgens ook echt aan de slag gingen met het bedenken van concrete opdrachten voor het voortgezet onderwijs en dat direct op 150 leerlingen konden testen, was extra leerzaam.”

Dat we als IVN op deze manier zoveel scholieren en studenten in contact kunnen brengen met de Drentse natuur is eigenlijk een cadeautje. De lerarenopleidingen maken het doen van onderzoek naar de Drentse bodem bovendien heel concreet en tastbaar, waarmee het belang ervan hopelijk voor een volgende generatie geborgd wordt.

Bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/153078/De-Drentse-bodem-is-een-geschiedenisboek

Door: Marleen Poppen, Communicatie Regio Noord IVN Natuureducatie