Subsidie voor compact, aantrekkelijk en gezellig Coevorden


De provincie Drenthe stelt € 600.000,- subsidie beschikbaar aan de gemeente Coevorden voor de verbetering van de binnenstad. De gemeente gebruikt het geld om van de binnenstad een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied te maken. Hiermee bouwt het voort op de reeds ingeslagen weg van het eerdere Binnenstadfonds. Deze vervolgfase is gericht op het verhogen van de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de ruimtelijk-economische structuur.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de Drentse binnensteden is van groot belang om het voorzieningenniveau in deze centra op peil te houden. Daarom zijn het Binnenstadfonds en de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) PLUS opgericht. De binnenstad van Coevorden verdient deze verbeterslag. De functie van binnensteden is aan het veranderen. Met deze ontwikkeling zorgt Coevorden ervoor klaar te zijn voor de toekomst.”

Mede door de inzet van het Binnenstadfonds zijn verschillende vastgoedregelingen succesvol geïmplementeerd. De HRK PLUS regeling is specifiek gericht op het stimuleren van fysieke ingrepen in de kernen Coevorden, Roden en Beilen.

De gemeente Coevorden, Centrum Management Coevorden en Domesta hebben samen de ‘Toekomstvisie centrum Coevorden’ opgesteld. In de periode 2018-2020 zijn al veel projecten vanuit deze visie uitgevoerd. Om alle doelstellingen en ambities uit de Toekomstvisie centrum Coevorden te kunnen realiseren, is deze tweede fase nodig.

De gemeente Coevorden wil private investeerders opnieuw laten bijdragen aan de ambitie van een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied. De gemeente Coevorden gaat de subsidie inzetten om de gevelaanpak te continueren, vastgoed te transformeren en gebruiken voor een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Daarmee kan Coevorden de transitie van voormalig winkelstad naar bezoekersstad afmaken.

Provinciale Staten worden gevraagd of zij nog eventuele wensen of bedenkingen bij het voorstel hebben.