Gezocht: een nieuwe locatie voor de Bodemtentoonstelling


Wij zoeken een permanentelocatie voor de Bodemtentoonstelling, die in 2015 samengesteldis ter ere van het werk en leven van de Drentse Bodemkundige Albert Booij.

Tijdens de Noordelijke Netwerkdag Bodem op 15 oktober 2015 werd ter nagedachtenis aan de Drentse bodemkundige Albert Booij uit Westerbork de tentoonstelling over zijn werk en leven door gedeputeerde Tjisse Stelpstra geopend.

Toen is er ook een lespakket door IVN behorende bij de tentoonstelling ontwikkeld en hebben wij er informatiebanners bij laten maken.

De tentoonstelling is opgezet als een reizende tentoonstelling.

Vanaf 2018 stond de tentoonstelling bij de Veldhoeve van IVN in Orvelte.

Omdat deze locatie verbouwd wordt konden de materialen daar niet blijven. Gelukkig konden ze tijdelijk worden opgeslagen bij Het Knipkunstmuseum in Westerbork. Wij willen het Knipkunstmuseum langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor de tijdelijke opslag in hun museum.

Nu staat de tentoonstelling bij Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht, waar zij in ieder geval tot eind oktober van dit jaar in hun Museumcafé wordt geëxposeerd.

We hopen voor eind oktobereen definitieve plek voor de Bodemtentoonstelling te vinden.

Daarom vragen wij vanuit de provinciale werkgroep Aardkundige waarden uw hulp voor het vinden van een permanente locatie voor de Bodemtentoonstelling.

De tentoonstelling bestaat nu uit 3 pilaren, elk opgebouwd uit 3 panelen van 1 x 2.50 m. Daarnaast zijn er 4 lage vitrinekasten: 2 kasten van 0.60 x 0.60 x 1.00 m en 2 kasten van 0.60 x 1.20 x 1.00 m

Een onderdeel van deze tentoonstelling is een aantal bijzondere lakbodemprofielen, die kunnen overal in een binnenruimte staan of hangen. De kwaliteit van bodemprofielen gaat niet echt achteruit door temperatuur of luchtvochtigheid, want het is een natuurproduct. Ze zijn wel uitermate kwetsbaar omdat er gauw stukken af kunnen springen bij hardhandige behandeling ofdirect zonlicht.

De tentoonstelling hoeft niet in deze vorm te blijven bestaan. Wij kunnen meedenken over de presentatie van de materialen. We geven de materialen dan in bruikleen.

De provincie Drenthe zorgt ook voor het vervoer en de vervoerskosten.

Met uw hulp hopen wij van harte snel een andere bestemmingsplek voor deze wAARDEvolle tentoonstelling te kunnen vinden.

Alle tips en aanbevelingen zijn welkom!

Alvast bedankt voor het meedenken!

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemenmet Marion Speelman:m.speelman@drenthe.nl, Tel. 0592-365300of Lena Smit: l.smit@drenthe.nl, Tel. 0592-365 302.