Nota Klimaatadaptatie


Het klimaat verandert en dat merken we ook in Drenthe. De hete zomers en steeds meer zachte winters van de afgelopen jaren hebben ons laten zien welke effecten klimaatverandering heeft.

In Drenthe gebeurt al veel om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. In alle beleidsterreinen van de provincie heeft het thema klimaatadaptatie de aandacht.

De vraag is hoe we Drenthe klimaatbestendig maken voor nu en de toekomst. De nota Klimaatadaptatie Drenthe is een eerste gebundelde inventarisatie van onze provinciale inzet. Vanuit hier wil de provincie met partners verder in gesprek.

Bekijk de nota Klimaatadaptatie Drenthe (pdf, 12 MB).