Boekennieuws


Een aantal bekende boeken over fysische geografie en landschapsbeheervan de in 2007 overleden universitair hoofddocent fysische geografie en kwartairgeologie H.J.A. Berendsen isgeactualiseerd en verschenen in een nieuw jasje. Diverse specialisten hebben hieraan bijgedragen.

Een onmisbaar naslagwerk voor vele disciplines is het boek ‘De vorming van het land, geologie en geomorfologie’. Het boek beschrijft de geologische en geomorfologische wordingsgeschiedenis van Nederland en omgeving en de verschillende afzettingsmilieus die bepalend zijn (geweest) voor het huidige landschap. Eind vorig jaar verscheen van dit boek de geheel herziene achtste druk. Met de herziening zijn vooral de volgende onderwerpen geactualiseerd:geologischetijdschaal, sedimentaire geologie, plaattektoniek, veranderingen van het klimaat, bewegingen van de zeespiegel en delfstoffen.

Co-auteurs van de achtste druk zijn: Esther Stouthamer, Kim Cohen en Wim Hoek.

In 2019 verscheen een nieuwe druk van het boek ‘Landschap in delen’, nu met als ondertitel: De fysisch-geografische regio's. Dit boek bevat informatie uit eerdere edities van Landschap in delen en van Landschappelijk Nederland: beschrijvingen van de landschapscomponenten of geofactoren gesteente, reliëf, klimaat, bodem, water en mens uit Landschap in delen én de beschrijving van de fysisch-geografische regio's uit Landschappelijk Nederland. Co-auteurs van de nieuwe editie van Landschap in delen zijn: Esther Stouthamer, Kim Cohen en Wim Hoek.

In 2019 verscheen de eerste druk van het boek ‘Landschap waarderen’.

Dit boek is geïllustreerd met vele figuren en kaarten en behandelt de zogenoemde aankleding van en de bedreigingen voor de cultuurlandschappen. De ondergrond en de waarde en het gebruik daarvan spelen hierin een belangrijke rol.

Oorspronkelijk was de inhoud van dit boek onderdeel van Landschap in delen (zie hiervoor), maar nu is het als zelfstandig boek uitgegeven, als onderlegger voor natuur- en milieubeheer.