Even voorstellen…


Mijn naam is Sander Bentum, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Veendam in de provincie Groningen. Ik ben een student aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en ik zit in het derde jaar van de opleiding Management van de Leefomgeving. Dit is een opleiding waar ik veel leer over innovatieve en duurzame oplossingen bedenkenvoor zowel het landelijk gebied als voor het stedelijk gebied. De opleiding biedt vooral lesstof over het werken aan een duurzamere en betere leefomgeving.

Voor deze studie, Management van de Leefomgeving, doe ik een projectstage bij Landschapsbeheer Drenthe onder leiding van Anja Verbers. Tijdens deze projectstage periode ga ik een inventarisatie doen naar de Joodse begraafplaatsen in de provincie Drenthe. De bedoeling van dit project is dat ik een vijftal onderwerpen ga onderzoeken bij iedere Joodse begraafplaats in de provincie Drenthe waarbij ik de informatie die ik verzamel ga verwerken in het computerprogramma Geovisia. Dankzij de online-versie van Geovisia kan de verzamelde informatie tot slot in een onlinekaartbeeld worden gebracht zodat deze informatie voor Landschapsbeheer Drenthe digitaal beschikbaar wordt.

Naast het werken aan het project over de Joods begraafplaatsen loop ik bij Landschapsbeheer Drenthe ook mee met andere projecten. Zo heb ik bijvoorbeeld ook samen met Anja Verbers en drie vrijwilligers mee mogen helpen bij een onderzoek naar een pingoruïne bij de Tjasker Meesterveen ten oosten van het dorp Zeijen.

Door Sander Bentum