Aardkundige monumenten


In de provincie Drenthe kunt u kennis maken met de aardkundige monumenten. Het zijn pareltjes in het landschap die getuigen van een lang verleden. De ondergrond heeft een bijzondere geologische opbouw en geomorfologie (landvorm). Samen vertellen de aardkundige monumenten het verhaal over het ontstaan van het Drentse landschap.

P1060443

De provincie Drenthe wil u met deze aardkundige monumenten laten kennis maken met het rijke verleden van haar bodem en ondergrond: de schatkamer van cultuurhistorie, archeologie en landschap en de basis voor biodiversiteit.

Bovendien heeft een aardkundig monument een belangrijke wetenschappelijke, educatieve en toeristische waarde, omdat de locatie gaaf en goed herkenbaar is gebleven.

Heeft u al onze tien aardkundige monumenten al bezocht?

U kunt ze vinden via onze site:

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/bodem/aardkundige-waarden/

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden vertellen iets over de natuurlijke ontstaanswijze van het landschap.

Een geschiedenis die tot miljoenen jaren teruggaat en die je kunt aflezen aan de bodemopbouw en de landvormen, bijvoorbeeld beekdalen, stuwwallen en stuifzandgebieden.

De sporen die ijs, wind, water, bodemleven en de mens in de ondergrond hebben achtergelaten noemen we aardkundig erfgoed.

De belangstelling daarvoor is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen en we zijn gaan beseffen dat we er zuinig op moeten zijn. Ze zijn de basis voor een aantrekkelijk landschap en een rijke natuur.

In Drenthe zijn belangrijke aardkundige waarden door de provincie beschermd via de Omgevingsverordening. En markante voorbeelden van het aardkundig erfgoed zijn benoemd tot aardkundig monument.