Rimpels in het vlakke land


Onder deze titel verscheen van december 1990 tot maart 1991 in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant wekelijks een aflevering in een serie over reliëf in Nederland.

De lezers van de krant maakten achtereenvolgens kennis met Stuwwallen, Dekzandruggen, Pingo-ruïnes, Duinen, Drumlins, Meanderende rivieren, Kliffen, Donken, Eskers, Breuklijnen, Periglaciale dalen, Stuifzandgebieden, Droge dalen en Terrasranden.

Deze landschapsvormen vertellen iets over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied en worden Aardkundige waarden genoemd.

Hieronder vallen geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen, zoals stuifzandgebieden, dekzandruggen, hoogveengebieden en stuwwallen.

Als vrijwillig gids bij Natuurmonumenten werk ik vanuit het Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen.

Van hieruit mag ik belangstellende bezoekers laten kennismaken met de schoonheid van het Dwingelderveld. “Alles wat leeft en groeit en ons steeds weer boeit” (Dr. Fop I. Brouwer) passeert de revue.

Ook de aardkundige waarden van het 3700 ha grote gebied zijn de moeite waard.

Dat vinden ook bestuurders van de provincie Drenthe. Om de kennis van de Drenten betreffende aardkundige waarden te verhogen, organiseert Marion Speelman samen met collega’s van de provincie Drenthe elk jaar een boeiende en inspirerende cursus van 4 avonden met een veldexcursie onder leiding van Anja Verbers.

De velddag

Inmiddels zijn ook een 10-tal opvallende aardkundige waarden in het landschap verheven tot Aardkundig Monument, zoals de vlakbij mijn woonplaats Pesse gelegen Herenplaten in het Nuilerveld.

IMG_6526

Dankzij de cursus hoop ik in de toekomst de bezoekers meer te kunnen vertellen over de unieke waarden van het Dwingelderveld.

Blijven nog twee wensen over. Om de bekendheid van de aardkundige waarden in Drenthe te promoten zou ik adviseren deze cursus aan te bieden aan alle docenten Aardrijkskunde van de middelbare scholen in Drenthe.

Zelf hoop ik de cursus in de toekomst nog eens te volgen, maar dan in en om het Dwingelderveld.

Door: Bert Hartog