Stage aardkundige waarden


Bas Korthuis

Mijn naam is Bas Korthuis en ik studeer Management van de Leefomgeving in Leeuwarden bij Van Hall. Deze opleiding wordt ook wel toegepaste aardrijkskunde genoemd.

Het is een brede opleiding waar wij leren op een integrale manier naar onze leefomgeving te kijken. Hierbij komen allerlei onderwerpen naar voren zoals onder andere: stadsvernieuwing, gebiedsinrichting, beleid, maar ook bodemkunde en aardkundige waarden.

Tijdens het tweede jaar van de studie lopen wij van de opleiding bij verschillende instanties een oriënterende stage. Dit om een goed beeld te krijgen van het werkveld van de opleiding.

Mijn eigen interesses liggen vooral bij het fysische deel van onze opleiding. Deze interesse is grotendeels opgewekt door Gerrie Koopman, die ons hier onder andere les over geeft. Tijdens de opleiding probeer ik dan ook zoveel mogelijk mij hiermee bezig te houden. Zo kwam ik dan ook bij mijn stageadres uit.

Toegepaste aardrijkskunde en aardkundige waarden was voor mij een snel gemaakte link. Door een in het eerste jaar gemaakte opdracht, ben ik in contact gekomen met aardkundige waarden.

Dit was een opdracht waarin ik samen met een groep studenten een korte landschapsbiografie heb opgesteld over het gebied Duunsche Landen. Hierdoor ben ik geïnteresseerd geraakt in het gebied. Naast de studie ben ik muzikant en fotograaf.

Klein tasjeskruid Duunsche Landen

Het leek mij een erg leuk idee om mijn studie met mijn hobby’s te combineren en heb daarom ook een voorstel hierover gedaan bij de provincie. Het idee was om een informatieve film over het gebied te maken, zodat men online een impressie van het gebied kan krijgen voordat men erheen gaat. Daarnaast is het ook de bedoeling dat het meer kenbaarheid aan het nieuwe aardkundige monument geeft.

Na een bezoek aan het provinciehuis in Assen was mijn idee goed gekeurd en ben ik aan de slag gegaan. Het resultaat hiervan is een week na de onthulling van het aardkundige monument online gezet op het YouTube kanaal van Provincie Drenthe.

YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=Kg_cvS3eZM0&t

Naar aanleiding van deze zelfstandige opdracht kreeg ik ook steeds meer interesse in aardkundige waarden.

Ik heb toen weer contact opgenomen met de provincie en gevraagd of ik ook met aardkundige waarden bezig kon in een oriënterende stage. Dit is uiteindelijk gelukt. Ondertussen zijn deze negen week stage alweer voorbijgevlogen.

Tijdens mijn stage heb ik mij met verschillende dingen bezig gehouden. Voornamelijk met mijn eigen opdracht. Ik ben bezig geweest met een inventarisatie van nieuw ontwikkelingen in de aardkundige ‘stergebieden’.

Dit zijn gebieden die vanuit de beleidsnotitie ‘Waardevol Drenthe’ het hoogste beschermingsniveau hebben gekregen. De provincie wil dan ook graag op tijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden. Zo heb ik dan ook een selectie van deze gebieden gemaakt en heb hier onderzoek naar gedaan.

Het meest opmerkelijke dat uit mijn onderzoek is gebleken, is dat veel beheerders wel op de hoogte zijn van de aardkundige waarden, maar hier geen concreet beheer voor hebben.

Ook is mij opgevallen dat aardkundige waarden minder vaak ‘voorrang’ krijgt bij gebiedsbeheer dan andere onderwerpen als cultuurhistorie, archeologie en de ontwikkelingen omtrent natuurdoelstellingen.

Misschien komt dit door het feit dat bijzondere bodems minder snel mensen aanspreekt. Vaak moet er echt goed uitgelegd worden waarom een bepaalde bodem nou zo bijzonder is. Zand is toch gewoon zand?

Naast mijn opdracht heb ik ook veel georiënteerd bij de provincie. Uiteindelijk heb ik een goed beeld gekregen van de Provincie Drenthe en met name van de beleidsuitvoering aardkundige waarden en het team Milieu, Bodem en Energie.

Ik heb een erg leuke en interessante tijd gehad tijdens mijn stage bij Provincie Drenthe. Dit voornamelijk door de leuke collega’s die mij bij zoveel mogelijk leuke dingen betrokken.

Bedankt hiervoor Marion, Lena, Judith en Gretha. Ik hoop in de toekomst nog meer met aardkundige waarden bezig te kunnen en na de studie hoop ik dan ook in dit deel van het werkveld terecht te komen.

Door: Bas Korthuis