Onthulling aardkundig monument Uitblazingskom Duunsche Landen


Tiende aardkundig monument in Drenthe

De ‘uitblazingskom Duunsche Landen’ in het Hunzedal bij Annen is het tiende aardkundig monument in Drenthe.

Het monument werd op donderdag 17 oktober onthuld door leerlingen van OBS De Eshoek uit Annen en OBS De Kameleon uit Eexterveen en de organiserende partijen.

Onthulling

Voorafgaand en aansluitend aan de onthulling volgden in totaal 87 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een educatief programma over ‘uitblazingskom Duunsche Landen’.

Ze deden proefjes met IVN Natuureducatie over de uitblazingskom, volgden een les van het WMD over grondwater in het waterwingebied en gingen met Het Drentse Landschap het veld in om de woningen van das en bever te bekijken.

‘Uitblazingskom Duunsche Landen’

De ‘uitblazingskom Duunsche Landen’ is, met een doorsnede van ruim één kilometer, de grootste van Drenthe.

De kom is met name ontstaan door windwerking tijdens de laatste ijstijd. Daarna is de kom opgevuld met veen, dat vervolgens verdwenen is door ontginning en ontwatering.

Met het blote oog is de kom moeilijk te zien, maar de opgewaaide rug aan de oostzijde is wel goed zichtbaar. De uitblazingskom ligt in het Hunzedal en is een van de vijfentachtig hotspots in De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Het gebied eromheen is een boeiend natuurrlijk landschap waar diverse dier- en plantensoorten te vinden zijn, zoals dassen, bevers, grasklokjes en muizenoor.

Muizenoor

De WMD wint drinkwater in het gebied en zorgt samen met Het Drentse Landschap voor het beheer.

Aardkundige monumenten

Aardkundige Monumenten zijn onderdelen van het landschap die ons iets vertellen over de ontstaanswijze (door ijs, wind en water) van het gebied.

Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie iedereen kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de ondergrond in Drenthe.

Het aardkundig monument ‘uitblazingskom Duunsche Landen’ is tot stand gekomen met medewerking en bijdragen van de gemeente Aa en Hunze, WMD Drinkwater, Het Drentse Landschap, Recreatieschap Drenthe, De Hondsrug UNESCO Global Geopark, Landschapsbeheer Drenthe en provincie Drenthe.