Aardkundige waarden


Volgens Wikipedia betreffen het onderdelen van het landschap, die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.

Binnen Borger-Odoorn hebben we Zand en Veen en daartussen ligt het Hunzelaagte gebied.

De ontstaansgeschiedenis gaat erg ver terug en is soms eigenlijk niet te bevatten. Wat te denken van een ijstijd waarbij onze woon- en leefmilieu gewoon onleefbaar zou zijn. Aan de wegen, auto’s en tal van huidige zaken zouden we niets hebben.

In boeken is van de ontstaansgeschiedenis van gebieden veel te lezen. Dat gaat over soms duizenden jaren terug.

Dat is leuk maar als we nu eens een minuscule tijdsperiode van 100 jaar pakken, wat is er dan allemaal veranderd in het landschap.

Het zandgedeelte van Borger-Odoorn.

De toeristen vertellen bij terugkomst van een vakantie in Drenthe aan hun familieleden dat ze allemaal bossen hebben gezien en beleefd. En deze waren in hun oordeel wel erg oud!

We moeten ze feitelijk teleurstellen. Honderd jaar geleden was er nog meer heide dan bos in het zandgedeelte van de gemeente. Een visuele verandering van formaat is er gekomen en dat in een korte tijd.

Het Veengedeelte van Borger-Odoorn.

Ook weer een tijd van 100 jaar pakkende, dan zien we dat het landschap wezenlijk is gewijzigd. Het Streek Historisch Museum te Stadskanaal is het bezoeken waard en deze laat zien dat de grote veengebieden zijn afgegraven om turf als brandstof te kunnen winnen.

Streekhistorisch centrum

Het was “de” energieproducten leverancier voor grote bedrijven en woningen in de stad en op het platteland.

Het gebied is door deze ontwikkelingen gewijzigd in de aanwezigheid van lintdorpen aan kanalen en dwars daarop zijn vele wijken aangelegd. Dat alles om per schip turf te kunnen vervoeren.

De Hunzelaagte.

Wat te denken van een meanderende waterstroom met vistrappen en aanliggende agrarische gronden. Zo was het beeld 100 jaar geleden. In tussentijd is de waterstroom gekanaliseerd tot een haast onzichtbare rechte streep. Hier is het gebied dus in een miniem tijdsbestel van 100 jaar zichtbaar gewijzigd.

Hunzedal

De boodschap is dat we natuurlijk blij mogen zijn met onze zichtbare Aardkundige Waarden volgens Wikipedia en Google, maar dat daarnaast de ervaringen die wij met “de ondergrond” in al haar wijzigingen hebben ook van groot belang zijn.

Door: Henk Brink