Het landschap in de Omgevingsvisie


De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft in het kader van het project “Gewaardeerd Landschap” de ‘Handreiking landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie' opgesteld.

De handreiking helpt gemeenten om het landschap mee te nemen in een omgevingsvisie, Stap voor stap wordt uitgelegd hoe ze dat kunnen doen en hoe zij hierin bewoners en andere betrokkenen kunnen meenemen.

Bijvoorbeeld door een landschapsbiografie te maken. Een gemeente brengt hiermee samen met bewoners uit de streek de kernkwaliteiten en ontwikkelrichtingen van een gebied in kaart.

De handreiking bevat vier casussen die laten zien hoe je dit kunt aanpakken. Vervolgens wordt besproken hoe de biografie en de kernkwaliteiten van het landschap richting kunnen geven aan de plannen, ontwerpen en ambities van gemeenten.

Via de links kunt u de 'Handreiking landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie'

en het 'Eindrapport Gewaardeerd landschap’ downloaden.