Geopark-nieuws


Voorjaarsvergadering EGN 2022 naar Drenthe!

In maart 2019 was een delegatie van De Hondsrug UNESCO Global Geopark aanwezig bij de jaarlijkse Voorjaarsvergadering van het European Geoparks Network (EGN). Dat was een spannende voor De Hondsrug: Samen met UNESCO Global Geopark TERRA.vita (bij Osnabrück) was het voorstel ingebracht om de Voorjaarsvergadering in 2022 in het Hondsruggebied te organiseren. Dit voorstel is aangenomen en zodoende kan De Hondsrug van 28 maart t/m 1 april 2022 ongeveer 180 vertegenwoordigers van Europese geoparken verwelkomen! Het Geopark krijgt er werk mee: organiseren van het programma en de excursies, in samenwerking met TERRA.vita. Een mooie uitdaging, waarmee Drenthe en De Hondsrug (opnieuw) internationaal op de kaart komt te staan!

De organisatie van deze voorjaarsvergadering is onderdeel van het INTERREG-project van De Hondsrug en TERRA.vita. Meer informatie over dat project leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Interreg-subsidie voor UNESCO Geoparken De Hondsrug en TERRA.vita

De UNESCO Global Geopark TERRA.vita (bij Osnabrück, Duitsland) en De Hondsrug krijgen van INTERREG een subsidie van € 1.157.217. Daarmee gaan zij de komende jaren intensiever samenwerken. Cathrien Posthumus, manager van Geopark De Hondsrug: “Wij zijn hier bijzonder blij mee. Straks kunnen we het ijstijdenverhaal van ons unieke gebied nóg beter en aan meer mensen vertellen en gezamenlijk ons aanbod verbeteren.”

Meer informeren en beleven

Samen met Nederlandse en Duitse partners worden innovatieve middelen, zoals een geo-game-app, virtuele vitrines en 3d-films, ontwikkeld, waarmee je de kracht van het gebied echt kunt beleven. Ook worden het Hondsrugpad en de Hünenweg samengevoegd tot één wandelroute die de parken met elkaar verbindt. De ambitie is dat de route het kwaliteitskenmerk ‘Leading Quality Trail – Best of Europe’ krijgt. In Nederland zou het de eerste keer zijn dat dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend.

De meeste maatregelen van het project ‘UNESCO Geopark Coöperatie DE/NL’ hebben daarnaast als doel bezoekers van het ene park te stimuleren ook het andere park te bezoeken. Er komt een nieuwe gebiedsfilm en een plan om de educatieve activiteiten te verbeteren. Het Museum am Schölerberg in Osnabrück en het Hunebedcentrum in Borger worden ontwikkeld tot duidelijke centra en toegangspoorten van de Geoparken. De Hortus Haren wordt satelliet-toegangspoort. Met de organisatie van de voorjaarsmeeting 2022 van het European Geopark-network kunnen beide parken zichzelf breder in Europa presenteren.

Meer informatie leest u in het persbericht  van De Hondsrug UGG.

Nieuwe expositiegang IJstijden en prehistorie

In het Hunebedcentrum (kenniscentrum) is de expositiegang ijstijden en prehistorie vernieuwd. Een nóg mooier beginpunt voor een bezoek aan het Geopark. Je ziet er een nieuwe film gecombineerd met een maquette van het gebied. Op de vloer een bijzondere plattegrond. Verder kun je letterlijk een kijkje nemen in andere UNESCO Global Geoparken.
Heel trots openden we onze nieuwe expositiegang in het Hunebedcentrum. Met veel belangstelling, enthousiaste toespraken, een gevecht met een sabeltandtijger en lekker eten.

De opening op 11 april had nog wel wat voeten in de aarde. Om te kunnen zien hoe prachtig de expositiegang is geworden, moesten geopark-voorzitter Jacob Bruintjes en wethouder Nynke Houwing van Borger-Odoorn 'even' een sabeltandtijger verslaan. Het prachtige tijdelijke kunstwerk van de sabeltandtijger was gemaakt door kunstenares Marlou Smit uit Emmen.
Als verrassing overhandigde Hein Klompmaker namens de Hunebed Highway Business Club een cheque van 1500 euro aan Jacob Bruintjes.

expostitiegang 

Project Ambachtsmakelaar

De ambachten die we in ons gebied hebben, horen bij ons erfgoed. We willen niet dat ze uitsterven, sterker nog, we willen dat de ambachtslieden er een bestaan en toekomst mee kunnen opbouwen. Daarom is Dirk Jan Lekkerkerker sinds oktober 2018 in zuidoost-Drenthe actief als ambachtsmakelaar. Met zijn inzet wil het Geopark ambachten/vakkennis behouden en de afzetmarkt van ambachtslieden vergroten.

Onder het begrip ‘ambacht’ vallen niet alleen oude ambachten vallen eronder, zoals smeden, timmeren en vlechten, maar ook ambachten van deze tijd, zoals websitebouwen en vormgeven. Voorwaarde is dat er geen fabrieksmatige productie is en dat er geen grootschalige organisatie is.
In april en mei zijn bijeenkomsten geweest voor ambachtslieden in de wolbranche: handwevers, schaapherders en kunstenaars wisselden ideeën, ervaringen en wensen uit, o.a. voor nieuwe producten en verkoopkansen. Meer informatie over de ambachtsmakelaar vind je op de geopark-website.