Archeologisch beleefpunt


Donderdag 28 februari jl. onthulden gedeputeerde Cees Bijl en wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze bij de Jacobuskerk in Rolde het tweede archeologische beleefpunt van Drenthe.

Een beleefpunt vertelt aan de hand van archeologische vondsten in het landschap een nieuw verhaal over de kwaliteit van de omgeving. Interessant voor inwoners en recreanten en bruikbaar voor derden, die een beleefpunt bijvoorbeeld kunnen opnemen in een route.

Evert van Ginkel ontwierp vijf objecten van steen, staal en hout, die de cultuurhistorische elementen in het landschap markeren. De kinderen van groep 6a van de Jan Thiesschool speelden een belangrijke rol bij de onthulling door uit te leggen wat de historische waarde is van het gebied.

Archeologisch beleefpunt

Bij uitbreiding van de begraafplaats onthulde archeologisch onderzoek sporen van onder andere een graanschuur uit de ijzertijd (ca. 250 voor Chr.) en een boerderij uit de vroege middeleeuwen. Ook is op deze plek de rijke geschiedenis van Rolde te beleven, met zicht op de middeleeuwse Jacobuskerk, de voormalige spoorlijn Assen-Stadskanaal en de twee hunebedden die bij de begraafplaats liggen.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk in alle Drentse gemeenten een beleefpunt komt. Rolde is de tweede in rij. De gemeente Noordenveld ging voor met een beleefplek in het beekdal van De Slokkert in Norg.

Door: Gertie Bergsma