Nieuwsbrief AW 2 2021

Beste geïnteresseerden in Aardkundige Waarden,

Hartelijk welkom bij de Kersteditie van onze digitale nieuwsbrief 'Aardkundige Waarden van Drenthe'. Na de ups en downs van de Corona maatregelen hebben we nog veel te melden aan het einde van 2021.

In deze nieuwsbrief is veel nieuws te vinden, zoals over De aardkundige geschiedenis van de Hondsrug,  Aardkundig beheer in bosgebieden, Onderhoud van Aardkundige Monumenten, Het archeologisch beleefpunt van de gemeente Westerveld, een terugblik op de Bodembasiscursus, diverse artikelen vanuit het Geopark en Landschapsbeheer Drenthe en nog meer.

Met dank aan velen van jullie, die zorgvuldig en creatief hun verhalen hebben geschreven en die met de rest van het AW-netwerk willen delen!

Veel lees- en kijkplezier, en bovenal, pas goed op uw naasten en uzelf!

Oproep!
Wilt u uw verhaal over een project betreffende AW ook eens onder de aandacht brengen in de nieuwsbrief? Neem dan contact op via Bodem@drenthe.nl

Wij wensen u en de uwen alvast fijne feestdagen en een gezond en wAARDEvol 2022.

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep aardkundige waarden

provincie Drenthe, Lena Smit

Aardkundig beheer in bosgebieden

In Nederlandse bossen spelen vaak veel verschillende interesses en belangen. Bosbeheerders die proberen natuurdoelen te halen, recreanten die graag de natuur op hun eigen manier willen ontdekken en natuurlijk ook overheden die bepaalde wensen hebben voor deze bossen.

De aardkundige geschiedenis van de Hondsrug

De Hondsrug UNESCO Global Geopark. In de eerste paar artikelen wordt in gegaan op de vraag wat dat inhoudt, en waarom de Hondsrug daarvoor in aanmerking komt. In het voorjaar volgend jaar volgt voor geïnteresseerden, na een aantal presentaties en bezoek aan de Expeditiepoort IJstijden in het Hunebedcentrum, een fietstocht in  de omgeving van Borger.

Vrijwilligersweekend Natuur Instituut Alkmaar 2021

Na een jaar te moeten overslaan, mochten we eindelijk weer ons jaarlijkse vrijwilligersweekend houden. In het eerste weekeinde van juni ging een groep van negentien vrijwilligers van het Natuur Instituut uit Alkmaar op driedaagse excursie naar Noordlaren.

Studenten lerarenopleiding onderzoeken Drentse bodem

In Orvelte, tegen de bosrand aan en midden in de Drentse natuur, ligt De Veldhoeve van IVN Natuureducatie. Een groepsaccommodatie én veldstudiecentrum. Al jaren maken scholen hier gebruik van om hun studenten en leerlingen de ins en outs van het veldwerk bij te brengen.

Een van de scholen die hier jaarlijks terugkomt is NHL Stenden. Ook dit jaar kwamen zij weer onderzoek doen naar de Drentse bodem met studenten van de lerarenopleidingen biologie en aardrijkskunde voor het vak ‘plant, bodem en biochemie’.

Dat onderzoek vertaalden ze naar een onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs, dat direct werd getest door 150 leerlingen van VOLTA uit Beilen.

Archeologische beleefpunten in Drenthe

Vrijdagmiddag 27 augustus is door gedeputeerde Cees Bijl, burgemeester Rikus Jager en wethouder Klaas Smidt (gemeente Westerveld) het zesde archeologisch beleefpunt van Drenthe geopend.

Collectie Albert Booij vindt nieuw thuis bij Museum Collectie Brands

De tentoonstelling die de Provincie, Geopark de Hondsrug en de RUG met veel toewijding heeft gemaakt over Albert Booij heeft in de rondreis ook Museum Collectie Brands aangedaan.

De vele bodemprofielen, werktuigen en persoonlijke eigendommen van Albert Booij schilderen een beeld van een gepassioneerde onderzoeker naar de bodem.

Een aardkundig monument vraagt ook onderhoud!

Aan de noordflank van de Havelterberg is in 2013 het derde aardkundig monument van de Provincie Drenthe geplaatst. Recent is het infopaneel vernieuwd.

Foto: Wim van der Wijk

Het is een feestelijke dag als op donderdagmorgen 20 juni 2013, gedeputeerde Henk Brink samen met de wethouder van de gemeente Westerveld en kinderen van de scholen van Havelte en Darp, het derde aardkundig monument van de Provincie Drenthe onthult aan de voet van de Havelterberg.

Uitgave van Bodemboek : BODEM, voeding voor inspiratie.

Een bijzondere uitgave! Het boek dient als vervanger van de jaarlijkse Noordelijke Netwerkdag Bodem.

Jaarlijks organiseerden de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de Gemeenten Leeuwarden, Groningen en Emmen en de omgevingsdiensten: de FUMO de RUD en de Omgevingsdienst Groningen en Bodem+, een Noordelijke Netwerkdag Bodem.

Bodem basiscursus

In november vond de 3e Bodembasis cursus plaats; dit keer waren er 28 deelnemers en Anja Verbers verzorgde de cursus.

Aardkundig Advies

Er spelen grote opgaven voor herinrichting van met name beekdalen, zoals bijvoorbeeld bij het Drostendiep, waarbij ik aardkundige advies heb ingebracht.

Door kaarten te combineren vonden we mogelijke oeverwalletjes langs de oude beekloop, die ontzien moeten worden bij de herinrichting. In het veld bleken deze kopjes met name een sterke oxidatie te hebben.

Nieuws over Pingo's

Pingo project fase 3

In 2021 en 2022 zijn en worden opnieuw een aantal -mogelijke- pingoruïnes onderzocht. Het gaat hierbij om aanvullend onderzoek, waarbij we kijken naar de context van het landschap en de samenstelling ondergrond.

Ofschoon pingoruïnes verspreid in Drenthe liggen, ontbreken ze nog een paar regio’s waar ze tot nu toe niet gekarteerd zijn. Ze zijn hier mogelijk wel aanwezig, maar op de huidige topografische kaarten lijken het of ondiepe ronde laagtes in het landschap of het zijn open watertjes.

Geopark nieuws

Foto @arjensnijder.photography

Evaluatiecommissie Global Geoparks Network

Borger, 13-17 oktober 2021

Medio oktober vond het vierjaarlijkse bezoek van de Evaluatiecommissie van het Global Geoparks Network (GGN) plaats. Wij ontvingen de commissie met een intensief programma vol beleving van het landschap, klimaat, educatie, ambachten en toeristische promotie.

Evaluaties voor het UNESCO GLOBAL GEOPARKS program, hoe werkt dat nu?

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is UNESCO Global Geopark (UGGp) de Hondsrug dit jaar weer ‘gerevalideerd’: opnieuw gewaardeerd.

Getoetst werd of het Geopark nog voldoet aan de criteria en voldoende door ontwikkelt. Inmiddels weten we dat dit voldoende was en hebben we een groene kaart gekregen, dat wil zeggen dat de status UNESCO Global Geopark weer voor vier jaar gevoerd mag worden.

Ook in 2017 kregen wij zo’n groene kaart.

Maar hoe werkt dat nu, met het verkrijgen en behouden van de status?

Actuele Aardkundige Waarden (AW) nieuws

Projectgroep Aardkundige Waarden

Sinds lange tijd is de projectgroep Aardkundige Waarden in november 2021 weer bijeengeweest.

Wel in hybridevorm, een deel via Teams en een deel van de medewerkers van de provincie was in het provinciehuis aanwezig. We hebben ook nieuwe projectgroepleden verwelkomd.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze informatie of over de zojuist genoemde website dan zijn deze van harte welkom. Reageren kunt u ook altijd via een mail naar: bodem@drenthe.nl.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. Wat goed is om te weten, is dat we de gegevens die we gebruiken voor deze nieuwsbrief niet aan derden geven of gebruiken voor andere doeleinden. Op onze website vindt u onze volledige privacyverklaring.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem, u kunt zich afmelden via de website