Nieuwsbrief aardkundige waarden najaar 2019

Beste geïnteresseerde in Aardkundige Waarden,

Hartelijk welkom bij de najaarseditie van onze digitale nieuwsbrief 'Aardkundige Waarden van Drenthe'. We hebben nog veel te melden aan het einde van 2019.

In deze nieuwsbrief nieuws over de onthulling van aardkundig monument Duunsche Landen, een terugblik op de basiscursus aardkundige waarden, diverse artikelen vanuit het Geopark, stagenieuws, klimaatadaptatie etc.

Wij wensen u en de uwen alvast fijne feestdagen en een gezond en (w)aardevol 2020.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep aardkundige waarden provincie Drenthe

Judith Anneveldt

Droogte in pingoland

Aardkundige waarden staan de laatste jaren gelukkig steeds meer in de belangstelling, ook bij natuurbeheerders. Feitelijk vormen de aardkundige (abiotische) omstandigheden, ook de belangrijke basis voor de biotische waarden, oftewel de planten en dieren.

Aardkundige fenomenen als pingo-ruïnes en uitblazingskommen zijn in natuurgebieden bovendien belangrijke landschappelijke elementen. Niet in de laatste plaats omdat door hun ontstaansgeschiedenis de abiotische omstandigheden nogal uitzonderlijk zijn en ze daarmee een bijzondere flora en fauna kennen.

Aardkundige waarden

Volgens Wikipedia betreffen het onderdelen van het landschap, die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.

Binnen Borger-Odoorn hebben we Zand en Veen en daartussen ligt het Hunzelaagte gebied.

De ontstaansgeschiedenis gaat erg ver terug en is soms eigenlijk niet te bevatten. Wat te denken van een ijstijd waarbij onze woon- en leefmilieu gewoon onleefbaar zou zijn. Aan de wegen, auto’s en tal van huidige zaken zouden we niets hebben.

Onthulling aardkundig monument Uitblazingskom Duunsche Landen

Tiende aardkundig monument in Drenthe

De ‘uitblazingskom Duunsche Landen’ in het Hunzedal bij Annen is het tiende aardkundig monument in Drenthe.

Het monument werd op donderdag 17 oktober onthuld door leerlingen van OBS De Eshoek uit Annen en OBS De Kameleon uit Eexterveen en door de organiserende partijen..

Onthulling

Voorafgaand en aansluitend aan de onthulling volgden in totaal 87 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een educatief programma over ‘uitblazingskom Duunsche Landen’.

Neanderthalers

omslag-Neanderthalerboek-30aug19_v1158

Op 4 oktober  2019 is het boek over de Neanderthalers in Noord Nederland, waar de rug van Zeijen met de vondsten centraal staat uitgekomen. Er is ruim twee jaar aan gewerkt om het te realiseren

Stage aardkundige waarden

Bas Korthuis

Mijn naam is Bas Korthuis en ik studeer Management van de Leefomgeving in Leeuwarden bij Van Hall. Deze opleiding wordt ook wel toegepaste aardrijkskunde genoemd.

Het is een brede opleiding waar wij leren op een integrale manier naar onze leefomgeving te kijken. Hierbij komen allerlei onderwerpen naar voren zoals onder andere: stadsvernieuwing, gebiedsinrichting, beleid, maar ook bodemkunde en aardkundige waarden.

Rimpels in het vlakke land

Onder deze titel verscheen van december 1990 tot maart 1991 in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant wekelijks een aflevering in een serie over reliëf in Nederland.

De lezers van de krant maakten achtereenvolgens kennis met Stuwwallen, Dekzandruggen, Pingo-ruïnes, Duinen, Drumlins, Meanderende rivieren, Kliffen, Donken, Eskers, Breuklijnen, Periglaciale dalen, Stuifzandgebieden, Droge dalen en Terrasranden.

Deze landschapsvormen vertellen iets over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied en worden Aardkundige waarden genoemd.

Over zwerfstenen

Dalazandsteen_gelaagd

Cursus De Keien van Drenthe

In 2020 start op woensdagavond 8 januari in het Hunebedcentrum in Borger een lezingenserie/cursus waarin Drentse zwerfstenen centraal staan.

De donkere dagen zijn inmiddels duidelijk merkbaar, alleen de kou komt nog wat later. Tijd om de lange winteravonden aangenaam door te brengen. Harry Huisman hoopt u in januari in het Hunebedcentrum te verwelkomen voor de cursus De Keien van Drenthe.

Drentse keien vertellen een verhaal over hun geschiedenis. Waar komen ze vandaan, hoe oud zijn ze en vooral hoe ze ontstaan zijn toen de aarde nog veel jonger was.

Workshop ‘Bouw je eigen steentransport”

Het kunstproject van Bart Eijsink Smeets (elders in deze nieuwsbrief) was de aanleiding voor De Hondsrug UNESCO Global Geopark en het Hunebedcentrum om een workshop voor kinderen: ‘Bouw je eigen steentransport’ te organiseren in de kerstvakantie, op zondag 29 december 2019.

Divers nieuws vanuit het Geopark

Hunebed Highway bij omroep Max

Vanaf maandag 30 december zendt omroep MAX het nieuwe programma Op weg: Hunebed Highway uit.

In vier afleveringen volgt Carrie ten Napel de Hunebed Highway N34, de Route 66 van Drenthe, en bezoekt ze de naastgelegen hunebedden, historische dorpen en natuurgebieden.

In elke aflevering bezoekt Carrie ook met haar vader Evert plekken in het Hondsrug UNESCO Global Geopark gebied. In de eerste aflevering staan veen en turf in Zuidoost Drenthe centraal.

Aandacht voor het Pingoprogramma en educatie in Sevilla

Eind september vond in het Spaanse Sevilla de conferentie van het Europese Geoparken Netwerk plaats.

Op youtube is een filmpje van de openingsceremonie te zien.

Zeer inspirerend was de laatste keynote-speaker Ajier Hilaro van Basque Coast Geopark (zijn speech begint op 1h27 min).

Waar andere sprekers op een technocratische manier ingingen op -belangrijke!- zaken als de Global Goals en klimaatverandering, maakte hij er een persoonlijk verhaal van.

Klimaatadaptatie

Bodem en Klimaatadaptatie: de juiste maatregel op de juiste plek

Klimaatverandering stelt de maatschappij voor complexe problemen als wateroverlast of juist watertekort, hittestress, beïnvloeding van de biodiversiteit, problemen in de landbouw.

Hoe kunnen we hier zo goed mogelijk op inspelen? Natuur en groen kunnen hierbij helpen, maar spelen vooral binnen het schaalniveau van een projectgebied.

Op een hoger schaalniveau, het landschapsniveau, worden de ruimtelijke relaties duidelijk. Zo zijn oplossingen voor wateroverlast in lagergelegen gebieden vaak juist te vinden in de hogere gebieden.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze informatie of over de zojuist genoemde website dan zijn deze van harte welkom. Reageren kunt u ook altijd via een mail naar: bodem@drenthe.nl.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. Wat goed is om te weten, is dat we de gegevens die we gebruiken voor deze nieuwsbrief niet aan derden geven of gebruiken voor andere doeleinden. Op onze website vindt u onze volledige privacyverklaring.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem, u kunt zich afmelden via de website