Nieuwsbrief aardkundige waarden voorjaar 2019

naamloos2

Beste geïnteresseerde in Aardkundige Waarden,

Hartelijk welkom bij de voorjaarseditie van onze digitale nieuwsbrief 'Aardkundige Waarden van Drenthe'. Door omstandigheden is deze nieuwsbrief wat later dan u van ons gewend bent.

In deze nieuwsbrief nieuws uit het Geopark, een bericht over de Summerschool, een onverwachte pingo-ruïne, leest u o.a. over zwerfstenen en een permacultuurcursus.

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep aardkundige waarden provincie Drenthe

Judith Anneveldt

Onverwachte pingoruïne (3086)

Soms heb je geluk en vind je onverwacht een echte pingoruïne. Met collega’s gingen we een paar weken geleden naar de omgeving in Amen om ons bij te scholen in plantenkennis.

Tijdens de excursie zou ik ook iets over de -mogelijke- pingoruïnes vertellen. Omdat direct bij Amen nog geen onderzoek is gedaan, blijven het voorlopig mogelijke pingoruïnes...

Meteorieten en fossielen zijn ‘hot’.

Meteoriet-zwerfsteen op de Hondsrug

Onlangs stond er in het Dagblad van het Noorden een verrassend artikel over Harry Huisman. Hij heeft een unieke zwerfsteen gevonden in keileem die vrijkwam bij wegwerkzaamheden. De steen bevat zogenaamde drukkegels, sporen van een meteorietinslag.

Het gaat om een Kökarrapakivigraniet, afkomstig van de Finse eilandengroep Kökar in het noordoostelijke deel van de Oostzee.

meteorietsteen

Harry Huisman: “Miljoenen jaren geleden moet een meteoriet zijn ingeslagen in granietrots.

Archeologisch beleefpunt

Donderdag 28 februari jl. onthulden gedeputeerde Cees Bijl en wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze bij de Jacobuskerk in Rolde het tweede archeologische beleefpunt van Drenthe.

Een beleefpunt vertelt aan de hand van archeologische vondsten in het landschap een nieuw verhaal over de kwaliteit van de omgeving. Interessant voor inwoners en recreanten en bruikbaar voor derden, die een beleefpunt bijvoorbeeld kunnen opnemen in een route.

50 jaar Bargerveen

Vijftig jaar geleden kreeg Staatsbosbeheer het Bargerveen in beheer. Om dat te vieren organiseerden Staatsbosbeheer en Stichting Bargerveen een symposium voor hoogveen-liefhebbers en deskundigen over het verleden, de huidige staat en toekomst van het kwetsbare hoogveen. Tijdens dat symposium werd het boek 50 jaar Bargerveen - grenzeloos groeiend, gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Foppe Voogd van de provincie Drenthe en Herr Uwe Carli van Natuurpark Moor.

Bargerveen_cover_klein

Boek "Drenthe maakt"

Vernieuwen, werken aan een nóg mooier Drenthe, met behoud van de Drentse identiteit. Dé uitdaging voor ruimtelijk ontwikkelaars van vandaag. Hoe kan het eeuwenoude landschap van Drenthe daarbij inspiratie bieden?

Die vraag staat centraal in het boek ‘Drenthe maakt - Het landschap als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling’. Een boek vol inspirerende verhalen van verschillende initiatiefnemers die het aandurfden te vernieuwen, met de Drentse landschapsidentiteit als startpunt.

Permacultuurcursus

Marc Siepman

Permacultuur Centrum Nederland organiseert een permacultuurcursus die uit drie blokken van elk vier dagen bestaat. Het eerste blok is op 25 oktober en 1, 22 en 29 november. Ik ben een van de docenten.

De Hondsrug: breuken of ijs?

Op geografie.nl verscheen onder de rubriek ‘opinie’ een artikel van Gerrit Kuipers over het ontstaan van het Hondsrug-Hunzedal Complex als gevolg van breuken.

Kuipers stelt de thans gangbare theorie over het ontstaan van de Hondsrug-Hunzedal als gevolg van ijsstromen ter discussie. Hij baseert zich ondermeer op seismische gegevens van TNO die recent beschikbaar zijn gekomen. Een voorproefje daarvan is de publicatie van een blokdiagram gepubliceerd in de Geobrief van het KNGMG oktober 2018, zie afbeelding.

Derde Summer School Pingo programma 24-28 juni

Het wordt alweer de derde Summer school die we organiseren in het kader van het pingo programma! Samen met studenten van diverse universiteiten en een aantal vrijwilligers gaan we weer onderzoek doen naar een aantal –mogelijke- pingoruïnes.

Dit keer verblijven we in het gebied van het Drouwenerveld, een groot bosgebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Alleen al in dit gebied liggen zo’n 60-70 mogelijke pingoruïnes! Hiervan zijn er pas 9 onderzocht, waarvan er 5 inderdaad pingoruïnes bleken te zijn.

Geopark-nieuws

Voorjaarsvergadering EGN 2022 naar Drenthe!

In maart 2019 was een delegatie van De Hondsrug UNESCO Global Geopark aanwezig bij de jaarlijkse Voorjaarsvergadering van het European Geoparks Network (EGN).

Het landschap in de Omgevingsvisie

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft in het kader van het project “Gewaardeerd Landschap” de ‘Handreiking landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie' opgesteld.

De handreiking helpt gemeenten om het landschap mee te nemen in een omgevingsvisie, Stap voor stap wordt uitgelegd hoe ze dat kunnen doen en hoe zij hierin bewoners en andere betrokkenen kunnen meenemen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze informatie of over de zojuist genoemde website dan zijn deze van harte welkom. Reageren kunt u ook altijd via een mail naar: bodem@drenthe.nl.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. Wat goed is om te weten, is dat we de gegevens die we gebruiken voor deze nieuwsbrief niet aan derden geven of gebruiken voor andere doeleinden. Op onze website vindt u onze volledige privacyverklaring.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem, u kunt zich afmelden via de website