Nieuwsbrief aardkundige waarden voorjaar 2018

DSC00326

Beste geïnteresseerde in Aardkundige Waarden,

Hartelijk welkom bij alweer de voorjaarseditie van onze digitale nieuwsbrief 'Aardkundige Waarden van Drenthe'.

In deze nieuwsbrief nieuws over de onthulling van de 'Herenplaten' van het Nuilerveld als aardkundig monument, nieuws uit het Geopark, nieuws over de basiscursus aardkundige waarden, de pingoruïnes komen aan de orde en nog veel meer.

Wij wensen u veel leesplezier.

Ook dit jaar nodigen wij u graag uit om artikelen voor onze nieuwsbrief aan te leveren.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep aardkundige waarden provincie Drenthe

Judith Anneveldt

Onderzoek hoogvenen

In 2017 verscheen een interessant artikel (pdf, 1.5 MB) met de titel ‘De Nederlandse hoogvenen, verleden, heden en toekomst’ in ‘Het Nederlands Landschap. Tijdschrift voor Landschapsgeschiedenis’.

Het artikel is afkomstig van Roy van Beek, verbonden aan de WUR. Hij houdt zich breed bezig met zowel het onderzoek naar, als erfgoed- en maatschappelijke aspecten van, veengebieden.

Pilot uitmijnen Oude Willem

De Oude Willem is een landbouwenclave van ruim 450 hectare in het Drents-Friese Wold.

Luchtfoto gebied Oude Willem

Recent zijn hier de laatste percelen aangekocht voor natuurontwikkeling. Vaak wordt dan de voedselrijke bouwvoor afgegraven.

De geschiedenis van Drenthe

Het kan u nauwelijks ontgaan zijn; de uitgave van De Geschiedenis van Drenthe, een prachtig nieuw standaardwerk over Drenthe, bestaande uit twee delen:

Geschiedenis van Drenthe – Een archeologisch perspectief van archeoloog Wijnand van der Sanden en Geschiedenis van Drenthe – Een nieuw perspectief van historicus Michiel Gerding.

Foto Omslagen

Dit standaardwerk werd op 9 april 2018 feestelijk gepresenteerd in de Sint Bonifatiuskerk in Vries.

Determinatiegidsjes zwerfstenen

Zwerfsteen-expert Harry Huisman heeft samen met Marja Braaksma, amateurgeoloog en fotograaf, een drietal foto-determinatiegidsjes over zwerfstenen uitgegeven.

Nieuws uit het Geopark

Hondsrug houdt UNESCO Geopark status

Mevrouw Andrée van Es, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie heeft dinsdag bekendgemaakt dat De Hondsrug UNESCO Global Geopark de status voor de komende vier jaar (2017-2021) behoudt.

Wij zijn trots op dit prachtige bericht! Met elkaar werken we al vele jaren aan het ontwikkelen van het Geopark. De komende jaren gaan we met veel enthousiasme en in samenwerking met al onze collega’s, partners en vrijwilligers hiermee verder.

Bij de bekendmaking waren de commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma, gedeputeerde Cees Bijl, de wethouders van de Hondsruggemeenten en het bestuur van De Hondsrug UNESCO Global Geopark aanwezig. Het gezelschap maakte met de elektrische wagens van EKO Tours een excursie 'Kleintje Geopark' door het Hondsruggebied.

BIS-Nederland nieuwsbericht

BIS

Bodem in Wageningse film

Kennis over de bodem is noodzakelijk om bodemdata en informatie goed te kunnen interpreteren. We hebben een film gemaakt om dat krachtig en op een nieuwe manier over te brengen. Kennis wordt opgedaan in het veld, in gesprekken met boeren en andere bodemgebruikers en in onderzoek. Het is kennis over bodemeigenschappen en -processen, kennis over bodembewerking en gebruiksmogelijkheden. “Die kennis is bij ons aanwezig,” zegt Joop Okx van Wageningen Environmental Research in de film. “Wij maken de verborgen wereld onder onze voeten voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk.” Hij wordt daarin bijgevallen door Jaap Lodders, gedeputeerde van de provincie Flevoland: “Wij werken uiteraard samen met onderzoekinstituten en het onderwijs zoals in Wageningen. Daar zit namelijk de kennis.” De bodem is de basis en goede kennis daarvan is onontbeerlijk.

U kunt de film bekijken via deze link: https://youtu.be/UciSHuOAPUI

Informatie: Joop.Okx@wur.nl

Even voorstellen: provinciaal archeologen provincie Drenthe

Vanaf september 2017 is de Drentse provinciale archeologie belegd bij drie beleidsmedewerkers. De dames werken alle drie parttime als beleidsadviseur archeologie en ruimte / provinciaal archeoloog.

Alexandra Mars werkt al wat langer voor de provincie en Gertie Bergsma en Priscilla Verplanke zijn vorig jaar aan het archeologieteam toegevoegd.

Aardkundig monument: ‘De Herenplaten van het Nuilerveld’’

In 2018 staan de Herenplaten van het Nuilerveld op het programma om onthuld te worden als aardkundig monument. Wij (een groep van vijf studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden) hadden de opdracht om een landschapsbiografie te schrijven voor het gebied.

De studenten op het Nuilerveld. Van links naar rechts: Gerbrant van der Goot, Vincent Hoogervorst, Bram Arends, Roy Metselaar en Edwin Talsma

2e Summerschool Pingo Programma, eind juni 2018

In de laatste week van juni vindt er weer een Summer School plaats, waarbij de focus ligt op onderzoek in het kader van het Pingo Programma. Dit keer met een aantal studenten van de Universiteit van Utrecht en de Rijks Universiteit van Groningen, maar ook met een groep internationale studenten (SIW). Zij komen vanuit de hele wereld naar Drenthe, om gedurende 2 weken zich hier in te zetten voor het landschap!

De eerste week helpen ze bij het pingo onderzoek. In hun tweede week (eerste week van juli) gaan zij aan de slag met beheer werkzaamheden in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het onderzoeksgebied is dit jaar het gebied tussen Grolloo, Elp en Schoonloo.

Veldwerk Pingo onderzoek, i.s.m. leerlingen van het Esdalcollege Oosterhesselen ikv de Geoweek

In het kader van de jaarlijkse Geoweek, die wordt georganiseerd door het KNAG, organiseert Landschapsbeheer Drenthe op 30 mei, een velddag voor leerlingen.

Dit keer betreft het een derde klas van het Esdalcollege in Oosterhesselen. 29 leerlingen van 3 mavo klas gaan op expeditie en samen zullen we ontdekken of locatie 938 wel of geen pingoruïne betreft!

De locatie die we gaan onderzoeken is eigendom van Natuurmonumenten. Hij ligt in een bos en toont zich als een ondiepe depressie. Op basis van de hoogtekaart zijn de verwachtingen hoog, de vorm en ligging lijken nl. zeer geschikt om een pingoruïne te zijn.

Cursus Aardkundige Waarden, april-juni 2018

Samen met de provincie organiseert Landschapsbeheer Drenthe een basiscursus Aardkundige waarden. De eerste twee cursusavonden zitten er inmiddels op. Tijdens de eerste cursusavond lag de nadruk op de grote processen, zoals tektoniek, die ons land in de basis hebben gevormd.

De tweede cursusavond focuste zich met name op de ijstijden, het Elsterien en het Saalien, die mede het landschap van Nederland en specifiek van Drenthe hebben vormgegeven.

De komende avonden komen het Weichselien en het Holoceen aan de beurt. We kijken steeds naar welke processen er specifiek bij deze perioden horen en wat voor afzettingen en landschapsvormen zij hebben achtergelaten.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze informatie of over de zojuist genoemde website dan zijn deze van harte welkom. Reageren kunt u ook altijd via een mail naar: bodem@drenthe.nl.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. Wat goed is om te weten, is dat we de gegevens die we gebruiken voor deze nieuwsbrief niet aan derden geven of gebruiken voor andere doeleinden. Op onze website vindt u onze volledige privacyverklaring.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem, u kunt zich afmelden via de website