Vergadering Provinciale Staten

Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 13:00
Locatie
Statenzaal
Omschrijving

Vergadering van Provinciale Staten. Zie voor meer informatie: www.drentsparlement.nl