RBO


Samenstelling RBO Rijn-Oost

(april 2020)

Naam

Organisatie

Bert Boerman

Provincie Overijssel, voorzitter RBO

Hans Kuipers

Provincie Drenthe

Harold Hofstra

Provincie Flevoland

Peter van 't Hoog

Provincie Gelderland

Hanke Bruins Slot

Provincie Utrecht

Hans Pereboom

Waterschap Drents Overijsselse Delta, vice-voorzitter RBO

Peter Schrijver

Waterschap Rijn en IJssel

Nettie Aarnink

Waterschap Vechtstromen

Henk Veldhuizen

Waterschap Vallei en Veluwe

Piet Boer

Waterschap Zuiderzeeland

Jeroen Huizing

Gemeente Coevorden (Samenwerking Noordelijke Vechtstromen)

Ed Anker

Gemeente Zwolle (DPRA West-Overijssel)

Alwin te Rietstap

Gemeente Hardenberg (Samenwerking Noordelijke Vechtstromen)

Joost van Oostrum

Gemeente Berkelland (Achterhoek+)

Jan Herman Scholten

Gemeente Haaksbergen (Twents Waternet)

Ruud van Leeuwen

Gemeente Dalfsen (DPRA West-Overijssel)

Hans van Daalen

Gemeente Barneveld (Platform Water Vallei en Eem)

Henk Doeven

Gemeente Westerveld (Fluvius)

Peter Wondergem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bureau CSN

Jos van Hees

Rijkswaterstaat Oost- en Midden-Nederland

Edwin Ouwejan

Ministerie van Economische Zaken//Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Leen Kool

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mattie Busch

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Jelle Hannema

Vitens

Harold Zoet

LTO Noord

Herman Brink

Staatsbosbeheer (Overijssel)

Arjan Snel

Staatsbosbeheer (Gelderland)

Luc Berris

Natuurmonumenten (Gelderland en Utrecht)

Marjet Korf

Natuurmonumenten

Eibert Jongsma

Landschap Overijssel

Theo Meeuwissen

Geldersch Landschap

Eef van Limburg Stirum

Overijssels Particulier Grondbezit

Janco Cnossen

Voorzitter Klankbordgroep

Peter Paul Verbrugge

Secretaris RBO

Rolf Koops

Plv. Secretaris RBO

Bart Reeze

Verslaglegging