RAO


Samenstelling RAO Rijn-Oost (april 2020)

Naam

Organisatie

Peter Paul Verbrugge

Voorzitter RAO Rijn-Oost

Rolf Kooops

plv. Voorzitter RAO Rijn-Oost

Rinke van Veen

Provincie Drenthe/ trekker werkgroep Grondwater

Marcel Tonkes

Provincie Overijssel

Lucas van Eijsden

Provincie Gelderland

Joyce Klink

Provincie Utrecht

Maarten Fritz

Provincie Flevoland

René Nij Bijvank

Waterschap Vechtstromen/ trekker KRW/Waterkwaliteit

Bert Moonen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bram Zandstra

Waterschap Rijn en IJssel

Elbert Schrama

Waterschap Vallei en Veluwe

Anita Buschgens

Waterschap Vallei en Veluwe/ trekker werkgroep Stoffen

Harry Bouwhuis

Waterschap Zuiderzeeland

Marco Tijnagel

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Peter Wondergem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bureau CSN

Wim Wassink

Trekker Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)

Siep Groen

LNV Directie Natuur en Biodiversiteit

Sylvie Meijer

Vitens

Roald Leemrijse

PWN

Simon Troost

Regio Oost-Veluwe

Jacqueline Tomey

Gemeente Aalten (Regio Achterhoek+)

Henri Ellen

Gemeente Coevorden (Samenwerking Noordelijke Vechtstromen)

Gerard Hoogerkamp

Gemeente Emmen

Rik Meijer

Gemeente Enschede (Twents Waternet)

Carola Hoogland

Coördinator gemeenten Rijn-Oost/coördinator DPRA Rijn-Oost

René Hazenkamp

Gemeente Hof van Twente (Twents Waternet)

Mattijs Wendt

Gemeente De Wolden (Fluvius)

Andreas van Rooijen

Gemeente Zwolle (DPRA West-Overijssel)

Bart Reeze

Verslaglegging/ondersteuning Rijn-Oost