Klankbordgroep


Samenstelling Klankbordgroep Rijn-Oost

In de Klankbordgroep Rijn-Oost adviseren vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties het RBO. Deelnemers zijn onder andere organisaties vanuit

  • land- en tuinbouw
  • natuurbeheer
  • particulier grondbezit
  • scheepvaart
  • drinkwaterbedrijven
  • sportvisserij
  • waterrecreatie

De Klankbordgroep heeft een onafhankelijk voorzitter, de heer J. Cnossen.