Klimaatadaptatie

Aanpassen aan klimaatverandering

Versnellen en intensiveren

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Het Deltaplan is opgebouwd volgens 7 ambities.

7_ambities

Het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering kan door middel van een stresstest. In het Deltaplan is afgesproken dat alle overheden  in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd. Daarna volgt een risicodialoog. De stand van zaken hierbij verschilt. Verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden hebben ook al een aantal maatregelen genomen of gepland.

Meer informatie over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Ook in Rijn-Oost werken overheden hard aan het in beeld brengen van de gevolgen van klimaatverandering en vervolgens aan maatregelen om die gevolgen waar nodig op te vangen. Zo zijn de gemeenten bezig met de uitvoering van stresstesten en

het voeren van de risicodialoog met inwoners, bedrijven en overige betrokken partijen.

10 werkregio’s aan zet

Binnen stroomgebied Rijn-Oost zijn er 10 werkregio’s. In iedere werkregio maken overheden gezamenlijk inzichtelijk wat de kwetsbaarheden voor weersextremen zijn. Op basis hiervan bepalen de overheden de eigen ambities en het beleid. Daarin geven zijn ook aan welke maatregelen nodig zijn. Zo willen zij ervoor zorgen dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht op langere termijn. Het verschilt per werkregio hoe de risicodialoog plaatsvindt en hoe bewoners worden geïnformeerd.

De omvang van de werkregio’s verschilt: soms is het een provincie met alle inliggende gemeenten en waterschappen, soms is het een gemeente of een bestaande samenwerking binnen de waterketen.

En overzicht van de werkregio's en de websites voor meer informatie vindt u elders op deze pagina.

Binnen Rijn-Oost wisselen de werkregio’s kennis en ervaring uit. De trekkers van de werkregio’s komen hiervoor een paar keer per jaar bij elkaar. Zij overleggen dan ook over gebiedsopgaven die over de grenzen van werkregio’s heen gaan. De werkregio’s maken elk jaar een rapportage, die in Rijn-Oost wordt gebundeld tot één rapportage aan het Rijk.

Carola Hoogland coördineert deze werkzaamheden vanuit Rijn-Oost.

Meer informatie: Carola Hoogland, c.hoogland@tke10.nl

Kaart werkgebieden

> Terug naar beginpagina

Werkregio's

Werkregio's klimaataanpassing in Rijn-Oost

Meer informatie over werk van de werkregio’s vindt u op de sites van de werkregio’s. De mate waarin de regiosites informatie geven over klimaatadaptatie en DPRA verschilt.

Vallei en Veluwe

Gebied waterschap Vallei en Veluwe, 28 gemeenten, 2 provincies, het waterschap, Vitens en Rijkswaterstaat.

De speerpunten voor klimaatadaptatie zijn opgenomen in het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) dit is een uitvoeringsprogramma voor het gebied Vallei en Veluwe dat richting geeft waar de komende twee jaar aan gewerkt wordt.

https://klimaatvalleienveluwe.nl/

Noord Veluwe

Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Gebied is onderdeel van het gebied Vallei en Veluwe.

Veluwe Duurzaam is het duurzaamheidsloket van de gemeenten op de Noord Veluwe. De site biedt bewoners informatie en advies op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van de woning, tuin en omgeving. Daarnaast biedt de website een plek aan allerlei initiatieven met aandacht voor natuur en milieu. Voorbeelden zijn repaircafé’s, energiecoöperaties en natuurverenigingen.

https://veluweduurzaam.nl/groenegids/duurzame-tuin

Gelderse Vallei

16 gemeenten, 2 provincies, waterschap. Gebied is onderdeel van werkgebied Vallei en Veluwe.

Webpagina over klimaat, met o.a. Regionaal Adaptatie Plan (RAP) Vallei en Veluwe.

https://www.pwve.nl/landingpage/klimaat/

Achterhoek en Liemers

Initiatief van Waterschap Rijn en IJssel, hierin nemen 8 gemeenten in Achterhoek en Liemers deel.

Communicatie over schoon water, veilige dijken, wateroverlast, duurzaamheid, klimaat en nog veel meer. Sterk accent op wat bewoner zelf kan doen.

https://www.weetvanwater.nl

Omgeving Zwolle en Salland

Gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf), provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta.

Informatie over samenwerken op het gebied van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) en klimaatadaptatie met een gezamenlijk beeld van de toekomst.

Stresstest: https://www.rivus.net/actueel/nieuwsberichten/2019/klimaatadaptatie/

Algemene informatie: https://www.rivus.net

Noord-Oost Overijssel en Zuid-West Drenthe

Gemeenten Hardenberg, Ommen, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, samen met de waterschappen Vechtstromen en Hunze & Aa's en de provincies Overijssel en Drenthe.

Site van de campagne ‘Laat u niet verrassen’. Informatie over klimaateffecten, uitnodiging over effecten en maatregelen in gesprek te gaan. Zowel voor bewoners als professionals.

https://www.laatunietverrassen.nl

Landelijke klimaateffectatlas

Een eerste indruk van de kwetsbaarheden voor klimaatverandering kunt u krijgen met behulp van de Klimaateffectatlas.

Werkgebieden waar informatie over Ruimtelijke Adaptatie op een later moment beschikbaar komt

Twente

In dit netwerk werken de 14 Twentse gemeenten, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen samen.

Regio Meppel, Hoogeveen, Steenwijk (6 gemeenten)

Arnhem e.o. (5 gemeenten)

Flevoland (4 gemeenten)