Klimaatadaptatie

Aanpassen aan klimaatverandering

Versnellen en intensiveren

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Het Deltaplan is opgebouwd volgens 7 ambities.

7_ambities

Het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering kan door middel van een stresstest. In het Deltaplan is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd. Ambitie 2 is het voeren van de risicodialoog.

Ook in Rijn-Oost werken overheden hard aan het in beeld brengen van de gevolgen van klimaatverandering en vervolgens aan maatregelen om die gevolgen waar nodig op te vangen. Zo zijn de gemeenten bezig met stresstesten.

Meer informatie

Binnenkort kunt u op deze pagina’s meer informatie verwachten over de gevolgen van klimaatverandering voor Rijn-Oost.

Een eerste indruk van de kwetsbaarheden voor klimaatverandering kunt u krijgen met behulp van de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas kan als wake-up-call dienen en kan een eerste stap zijn in het proces naar klimaatbestendige inrichting van uw regio, wijk of straat. De Klimaateffectatlas biedt ook veel informatie voor de risicodialoog en het opstellen van beleid en actieplannen.

Meer informatie over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

> Terug naar beginpagina