Hoe ver zijn we nu?


We zijn inmiddels halverwege de tweede planperiode. Vele maatregelen zijn sinds 2009 uitgevoerd. De waterkwaliteit is op onderdelen verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Ook in de derde planperiode zullen maatregelen nodig zijn waarmee de doelen dichterbij komen.

Voortgang

Rijnoost-8Het beeld van de huidige situatie wordt uitgedrukt volgens het principe one out, all out. Dat betekent dat het eindoordeel “slecht” is, ook als de gewenste kwaliteit op één onderdeel na is bereikt. De vorderingen die zijn gemaakt, zijn dus niet direct zichtbaar. Maar op verschillende onderdelen is die voortgang er wel degelijk.

Overzicht in "Werken aan Schoon Water"

RBO Rijn-Oost brengt jaarlijks een voortgangsrapportage "Werken aan Schoon Water" uit met informatie over de krw-maatregelen en andere onderwerpen op de wateragenda.

Overzicht voortgangsrapportages:

2017: In nieuwsbrief Waterbericht juni 2018 (pdf, 877 kB)
2016: In nieuwsbrief Waterbericht juni 2017
2015: Voortgang gehele KRW-periode 2009-2015
2014: In nieuwsbrief Waterbericht juni 2015
2013: in nieuwsbrief Waterbericht van mei 2014

> Naar beginpagina