De opgave voor Rijn Oost


Rijnoost-1 kl

Water zorgt voor een leefomgeving waar mensen zich prettig voelen. Inmiddels is afdoende bekend dat een gezonde, natuurlijke omgeving bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Een gezonde omgeving betekent ook een veerkrachtige omgeving. Een omgeving die zijn kwaliteit behoudt als grillen van klimaat of menselijk gedrag gaan opspelen. Kwaliteit van water is daarmee een essentieel onderdeel van een gezonde, productieve en aangename leefomgeving.

De opgave is dus: goed, schoon en gezond water op de juiste plaats en het juiste moment. Niet teveel en niet te weinig. Vrij van schadelijke stoffen, zodat het geschikt is voor mens, dier en plant. En in voldoende hoeveelheid en kwaliteit.

Water is schoon maar kwaliteit onder druk

De kwaliteit van de omgeving staat nog steeds onder druk: algenbloei, schuim op het strand en de soms giftige drijflagen blauwwier maken zwemmen en andere vormen van waterrecreatie onprettig of soms zelfs onmogelijk. Gevaarlijke stoffen zoals koper en gewasbeschermingsmiddelen betekenen een risico voor plant en dier én voor de bruikbaarheid van het water bijvoorbeeld als drinkwater. De inrichting van veel sloten en kanalen, bijvoorbeeld met strakke, harde oevers maakt verblijf op en aan het water minder aangenaam.

Blijven werken aan schoon water

Er zijn veel stappen gezet, maar we zijn er nog niet: een overmaat aan stikstof, fosfaat en andere schadelijke stoffen zorgt ervoor dat we op veel plaatsen niet die gebiedskwaliteit halen die we willen. Ook bij de inrichting van sloten en kanalen is nog een flinke verbeterslag nodig.

Nieuwe uitdagingen

Rijnoost-3En we komen voor nieuwe uitdagingen te staan: de watervoorziening zal grilliger worden. De kans op wateroverlast neemt toe, maar er zullen ook vaker problemen met watertekort en droogte ontstaan. In de langere warme perioden zal vooral in de steden de vraag om verkoeling toenemen. Meer aandacht dus voor verblijf aan of in het water. Nieuwe gevaarlijke stoffen in het water, zoals medicijnresten kunnen de zuiveringskosten laten oplopen. Ook plastic uit zwerfvuil is een bedreiging voor de waterkwaliteit. En juist in warme perioden is het water extra kwetsbaar, omdat de concentraties vervuilende stoffen dan snel op kunnen lopen.


Zorg voor onze bronnen van goed water is daarom een continue opgave met een groot maatschappelijk belang.

> Terug naar beginpagina