Waterkwaliteit

Wat is de KRW

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt dat alle landen in de EU de waterkwaliteit op orde brengen en geeft daarvoor ook termijnen. De KRW is daarmee voor de Nederlandse waterbeheerders een krachtige stimulans om het werken aan schoon water grondig en tijdig aan te pakken.

Meer informatie over de KRW >

De opgave voor Rijn-Oost

De opgave voor Rijn-Oost is: goed, schoon en gezond water op de juiste plaats en het juiste moment. Niet teveel en niet te weinig. Vrij van schadelijke stoffen, zodat het geschikt is voor mens, dier en plant. En in voldoende hoeveelheid en kwaliteit. Er zijn in de afgelopen decennia flinke verbeteringen geweest, maar we zijn er nog niet. De kwaliteit van het water staat nog steeds onder druk en er zijn nieuwe uitdagingen, zoals medicijnresten.

> Lees meer

Hoe ver zijn we nu?

We zijn inmiddels halverwege de tweede planperiode. Veel maatregelen zijn al uitgevoerd. De waterkwaliteit is op onderdelen verbeterd. Maar we zijn er nog niet. RBO Rijn-Oost brengt jaarlijks een voortgangsrapportage "Werken aan Schoon Water" uit. In juni 2020 verscheen de brochure "Terugkijken en vooruitblikken (pdf, 5.6 MB)". Deze geeft de stand van zaken en de opgaven bij het begin van de 3e KRW-periode.

> Meer over stand van zaken

Plannen 2022-2027 ter inzage

Waterschappen, provincies en andere overheden werken aan de voorbereiding van de plannen voor de KRW-periode 2022-2027. In 2027 moeten in principe alle maatregelen genomen zijn die nodig zijn om de KRW-doelen te halen. Tussen 22 maart en 21 september komen alle plannen ter inzage.

> Informatie over het tijdschema en de inspraak

RBO geeft richting

Rijnoost-15Samenwerking tussen de overheden in Rijn-Oost én met maatschappelijke partners is ook in de praktijk een succesfactor gebleken voor werken aan een goede waterkwaliteit en andere wateropgaven. In Rijn-Oost is het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) de spil in deze samenwerking.

> Lees meer

Agenda

Komende RBO-vergaderingen en andere bijeenkomsten en evenementen

> Bekijk de agenda

Contact

Contact

Als u een vraag heeft over het deelstroomgebied Rijn-Oost, over het Regionaal Bestuurlijk Overleg of over de activiteiten in Rijn-Oost, dan kunt u contact opnemen met:

Peter Paul Verbrugge (voorzitter RAO): 06 26 97 88 88  of pp.verbrugge@overijssel.nl

Bart Reeze (projectondersteuning): 06 13505092 of b.reeze@overijssel.nl

Oost Nederland

Stroomgebieden in NederlandRijn-Oost is een van de stroomgebieden voor de Kaderrichtlijn Water. Het bestaat uit de provincies Overijssel en Flevoland en delen van Drenthe, Gelderland en Utrecht. De waterschappen in dit gebied zijn Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Voor de samenstelling van het Regionaal Bestuurlijk Overleg zie de pagina Organisatie. De Zoetwaterregio Oost Nederland (ZON) omvat een wat kleiner gebied.

Nieuwsbrief Waterbericht

"Waterbericht", de nieuwsbrief van Rijn-Oost, verschijnt 2 maal per jaar.

> Inschrijven

> Overzicht eerder verschenen nieuwsbrieven (pagina op Helpdesk Water)