Werkgroep Recreatie


De werkgroep Recreatie wordt getrokken door het Recreatieschap. Doelstelling is het fysiek beleefbaar houden van de gebieden. De werkgroep heeft in2015 bijvoorbeeld gezorgd voor een ontwerp van het gebiedsbord Drents-Friese Wold. De eerste borden zijn geplaatst langs de N381 bij Hoogersmilde en vanaf de andere kant voor Appelscha. De werkgroep maakt een plan voor gebiedsborden in het hele gebied, zowel langs provinciale als gemeentelijke wegen. Ook wordt een plan uitgewerkt voor een betere bewegwijzering naar parkeerplaatsen en informatiepunten. Doel daarbij is om meer mensen in het dorp te laten starten in plaats van aan de directe rand van de natuur.

Tot slot is er aandacht voor knooppuntensysteem van wandelroutes en paardenroutes vergelijkbaar met de fietsknooppunten. Dit maakt het plannen van een route, aangepast aan de wens van de bezoeker gemakkelijker.

Meer informatie via het Recreatieschap Drenthe, Hilda Mulder. hmulder@recreatieschapdrenthe.nl