Vergadering Stuurgroep 5 maart 2020


Agenda voor de vergadering van de Stuurgroep Regionaal Landschap op 5 maart 2020 in de ochtend in Assen. Wilt u de vergadering als toehoorder bijwonen, dan kunt u zich melden bij de secretaris voor tijd en locatie.

  1. Opening en welkom
  2. Verslag (pdf, 134 kB) vorige vergadering
  3. Voorstel (pdf, 229 kB) gebiedsfonds-investeringsprogramma - toelichting Gert Jan Elzinga
  4. Stand van zaken Programma Natuurlijk Platteland - startnotitie (pdf, 230 kB) Vledder Aa
  5. Stille kern (pdf, 174 kB) Drents-Friese Wold. Vaststellen concept kaart (pdf, 4.7 MB) routes en communicatie (pdf, 191 kB) (achtergrond informatie op de website Drents-Friese Wold)
  6. Evenementen loket Dwingelderveld - voorstel verlengen pilot (pdf, 197 kB)
  7. Aanpassen werkwijze stuurgroep (pdf, 155 kB)
  8. Informatie (pdf, 181 kB) gebiedsgerichte aanpak Stikstof en mogelijke rol Stuurgroep
  9. voortgang overige projecten en verslagen/mededelingen
  10. Rondvraag en sluiting