Vergadering Stuurgroep 18 juni 2018


Agenda voor de vergadering van de Stuurgroep Regionaal Landschap op 18 juni 2018 in de middag in Frederiksoord. Wilt u de vergadering als toehoorder bijwonen, dan kunt u zich melden bij de secretaris voor tijd en locatie.

  1. Opening en welkom
  2. Merkverhaal (pdf, 19 MB) Regionaal Landschap - oplegnotitie (pdf, 81 kB)
  3. Verslag van de stuurgroep van 16 maart 2018 (pdf, 57 kB)
  4. Voortgang (pdf, 63 kB) nieuwe standaard Nationale Parken
  5. Ingekomen stukken en mededelingen
    1. jaarverslag 2017 (pdf, 1 MB)
  6. Rondvraag en sluiting