Vergadering Stuurgroep 4 maart 2019


Agenda voor de vergadering van de Stuurgroep Regionaal Landschap op 4 maart 2019 in de middag in Assen. Wilt u de vergadering als toehoorder bijwonen, dan kunt u zich melden bij de secretaris voor tijd en locatie.

  1. Opening en welkom
  2. Verslag (pdf, 157 kB) vorige vergadering
  3. Merkactivatieplan (pdf, 237 kB) - vaststellen
  4. Wilde natuur (pdf, 127 kB) - stand van zaken
  5. landschapsbiografie (pdf, 172 kB) opstellen (voorstel)
  6. Evenementen (pdf, 132 kB) pilot Dwingelderveld - stand van zaken
  7. Financiën - budget overzicht ter informatie
  8. Ingekomen stukken en mededelingen
  9. Rondvraag en Sluting