Vergadering Stuurgroep 23 november 2020


Agenda voor de vergadering van de Stuurgroep Regionaal Landschap op 23 november van 15-17 uur via videoconferencing. Wilt u de vergadering als toehoorder bijwonen, dan kunt u zich melden bij de secretaris voor 23 november 12 uur. U ontvangt dan een digitale link naar de vergadering.

  1. Opening en welkom
  2. verslag van 11  juni (pdf, 190 kB) en verslag van 20 augustus (pdf, 15 kB) 2020
  3. Governance en samenwerking Regionaal landschap
  4. Toegankelijkheid natuur en evenementen
  5. onderzoek fietspaden (pdf, 8.1 MB)
  6. meerjarenbegroting 2021-2023 (pdf, 149 kB)
  7. voortgang diverse projecten (mondeling)
  8. mededelingen en ingekomen stukken
  9. Rondvraag en sluiting