Vergadering Stuurgroep 9 november 2018


Agenda voor de vergadering van de Stuurgroep Regionaal Landschap op 9 november 2018 in de ochtend in Assen. Wilt u de vergadering als toehoorder bijwonen, dan kunt u zich melden bij de secretaris voor tijd en locatie.

 1. Opening en welkom
 2. Verslag 18 juni 2018 (pdf, 238 kB)
 3. Voortgang projecten (pdf, 378 kB)
 4. Voorstel 1 loket (pdf, 399 kB) evenementen organisatie Dwingelderveld
 5. Toetsingskader projecten (pdf, 154 kB) 2019 - Bestedingenplan
 6. Diverse mededelingen
  1. voorstel gemeenschappelijke raadsbijeenkomst
  2. stand van zaken edelherten
  3. gezamenlijke vergadering NP Drentsche Aa
  4. 2e termijn voorzitter Henk van Hooft
 7. Rondvraag en Sluting