Organisatie Regionaal Landschap


Stuurgroep Regionaal Landschap

De Stuurgroep Regionaal Landschap is samengesteld uit organisaties of belangengroepen in en rond de Nationale Parken en Holtingerveld. Het secretariaat is ondergebracht bij de provincie Drenthe. Per 1 januari 2021 is de samenstelling als volgt:

 • onafhankelijk voorzitter            de heer H. van Hooft
 • secretaris                                 mevrouw C. Scholten
 • Provincie Drenthe                      gedeputeerde H. Jumelet
 • Provincie Fryslân                       gedeputeerde D. Hoogland
 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta  de heer H. Odink
 • Gemeente Westerveld                wethouder H. Doeven
 • Gemeente Ooststellingwerf        wethouder M. Jager
 • Gemeente De Wolden                 wethouder G. Hempen
 • Gemeente Midden Drenthe         wethouder J. Schipper
 • Staatsbosbeheer                         de heer B. Hummelen
 • Natuurmonumenten                   de heer J. Gorter
 • Het Drentse Landschap               mevrouw S. van der Meer
 • LTO Noord                                  de heer J. Bloemerts
 • Recreatieschap Drenthe              directeur D. Dijkstra
 • Recron                                        mevrouw P. Ellens
 • Drents Particulier Grondbezit      de heer Kruit
 • Maatschappij van Weldadigheid   directeur M. Wiersma

De projectgroep Regionaal Landschap

De projectgroep (of ambtelijke werkgroep) Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek bereidt de vergaderingen voor de Stuurgroep voor.

 • voorzitter - Mw C. Scholten
 • secretaris - Mw E. Sapulete
 • Provincie Fryslân - A. Kramer
 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta - J. Visser
 • Gemeente Westerveld - Mw S. Brand
 • Gemeente Ooststellingwerf - R. Elsendoorn
 • Gemeente De Wolden - R. van der Wal
 • Gemeente Midden Drenthe - Mw M. Huisjes
 • Staatsbosbeheer - G. Vis
 • Natuurmonumenten - E. Menkveldt
 • Het Drentse Landschap - U. Vegter
 • LTO Noord  - T. Wahle
 • Recreatieschap Drenthe - R. Maréchal
 • Recron - vacature
 • IVN - W. Meijberg
 • Maatschappij van Weldadigheid - J. Kruijer
 • Drents Particulier Grondbezit (agendalid) - M. van Steenwijk

Voor meer informatie en contact kunt u mailen met het secretariaat