Organisatie Regionaal Landschap


Stuurgroep Regionaal Landschap

De Stuurgroep Regionaal Landschap is samengesteld uit organisaties of belangengroepen in en rond de Nationale Parken en Holtingerveld. Het secretariaat is ondergebracht bij de provincie Drenthe. Per 1 januari 2023 is de samenstelling als volgt:

 • onafhankelijk voorzitter            de heer H. van Hooft
 • secretaris                                 mevrouw C. Scholten
 • Provincie Drenthe                      de heer H. Jumelet
 • Provincie Fryslân                       de heer D. Hoogland
 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta  de heer H. Odink
 • Gemeente Westerveld                de heer H. Doeven
 • Gemeente Ooststellingwerf       de heer J. van Weperen
 • Gemeente De Wolden                 mevrouw G. Hempen
 • Gemeente Midden Drenthe         de heer J. Schipper
 • Staatsbosbeheer                         de heer B. Hummelen
 • Natuurmonumenten                    de heer J. Gorter
 • Het Drentse Landschap               mevrouw S. van der Meer
 • LTO Noord                                  de heer A. Steenbergen
 • Recreatieschap Drenthe              de heer D. Dijkstra
 • Recron                                        mevrouw P. Ellens
 • Drents Particulier Grondbezit      de heer H.J.G. Westra van Holthe/ A. Smid
 • Maatschappij van Weldadigheid   de heer M. Wiersma

De projectgroep Regionaal Landschap

De projectgroep (of ambtelijke werkgroep) Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek bereidt de vergaderingen voor de Stuurgroep voor.

 • voorzitter - Mw C. Scholten
 • secretaris - Mw E. Sapulete
 • Provincie Fryslân - A. Kramer
 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta - Mw. I. Hamel
 • Gemeente Westerveld - Mw S. Brand
 • Gemeente Ooststellingwerf - vacature
 • Gemeente De Wolden - R. Tolman
 • Gemeente Midden Drenthe - Mw M.C. Hatzmann
 • Staatsbosbeheer - G. Vis
 • Natuurmonumenten - E. Menkveldt
 • Het Drentse Landschap - U. Vegter
 • LTO Noord  - T. Wahle
 • Recreatieschap Drenthe - Mw R. Stam
 • Recron - vacature
 • IVN - W. Meijberg
 • Maatschappij van Weldadigheid - J. Kruijer
 • Drents Particulier Grondbezit  - M. van Steenwijk

Voor meer informatie en contact kunt u mailen met het secretariaat