Cursus voorjaar 2017


Het Nationaal Park Dwingelderveld heeft in het voorjaar 2017 de cursus Gastheerschap voor recreatieondernemers aangeboden. Deze cursus bestond uit drie dagdelen en enkele veldbezoeken.

De cursus is bedoeld voor recreatieondernemers rond het Dwingelderveld, die nog geen Gastheerschapsbedrijf zijn. De ondernemers die de cursus hebben gevolgd ontvangen onder meer een Certificaat, en een Gevelbord om aan het bedrijf te bevestigen. Ook worden ze als Gastheerschapsbedrijf vermeld op de Nationaal Park-site, ontvangen ze alle persberichten en relevante folders en brochures van het Nationaal Park, en zijn ze de vanzelfsprekende gasten tijdens de jaarlijkse Gastheerschapsdag, die als doel heeft de bedrijven actueel te informeren over werkzaamheden en activiteiten in het gebied. Ook kunnen Gastheerschapsbedrijven deelnemen aan enkele veldbezoeken. Tenslotte is er ook een korte cursus voor medewerkers van deze bedrijven.

Gastheerschapsdag 2016

Voorjaarscursus op 14 en 28 februari en 14 maart 2017

Alle cursusdagen waren van 9 tot 12.30 uur.

Op de eerste cursusdag, 14 februari  is het thema het Nationaal Park. Ontstaan, internationaal belang natuur, economische impuls voor de regio en voor Drenthe, organisatie, werkwijze en projecten.

Verder krijgen de deelnemers een “huiswerkopdracht” mee. De presentatie van deze  opdracht staat gepland op de derde en laatste cursusdag, 14 maart.

Op de tweede cursusdag, 28 februari, geven de grootste natuurbeheerorganisaties, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, uitleg over het beheer en het “gebruik” van het gebied. Wat kan en mag er in het gebied en waar moeten we zuinig op zijn.

Tot slot de derde cursusdag op 14 maart. Deze dag gaat in op  de bezoekers van het Dwingelderveld, recreatief aanbod en communicatiemiddelen. Welke mensen komen nu naar het gebied, wat verwachten zij er te ervaren. Waar kunnen ze terecht met vragen. Welke middelen zijn er voor de ondernemers beschikbaar om de gasten optimaal van dienst te zijn.

En aan het eind ontvangen alle deelnemers het certificaat en gevelbord.