Deel 4 Ontwikkelingen in de twintigste eeuw


In de twintigste eeuw heeft de Drents-Friese grensstreek ingrijpende veranderingen doorgemaakt die de aanblik van het landschap tot op de dag van vandaag hebben bepaald. De opkomst van het natuurbehoud en het toerisme hebben het landschap op veel plekken mede vormgegeven. Ook de ontwikkeling van de land- en tuinbouw, mede gesteund door een groot programma van ruilverkavelingen, heeft het huidige karakter van het landschap mede bepaald. Dit deel gaat in grote lijnen op deze ontwikkelingen in.