Deel 2 Historische landschappen vanaf de middeleeuwen


Dit deel beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de verschillende historische landschappen van de Drents-Friese grensstreek.

Die historische landschappen, die veelal hun oorsprong vinden in de (vroege) middeleeuwen, bepalen ook tegenwoordig nog voor een belangrijk deel het ruimtelijke karakter van het gebied. Ook de historisch-landschappelijke karakteristieken, zoals die nu nog in het landschap zichtbaar zijn, komen daarom in dit deel aan bod. Globaal gaat het om de volgende landschappen:

  • Esdorpen en essen;
  • Beekdalen;
  • Heide en stuifzanden;
  • Veen- en woudontginningen;
  • Kastelen en havezaten.

Van grote invloed op de (middeleeuwse) landschapsontwikkeling was de politiek-bestuurlijke geschiedenis, met onder meer een grote rol voor de bisschop van Utrecht. De landschapsgeschiedenis in dit deel wordt daarom voorafgegaan door een schets van de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen van het gebied.

Globale ligging van de historische landschappen van de Drents-Friese grensstreek.