Archives of absence, archives of presence


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:30 tot
Locatie
Tip Poortgebouw Holtingerveld
Kosten

Deelname is gratis (koffie en thee ; € 2,- per persoon)

Omschrijving

Lezing en excursie Holtingerveld door beeldend kunstenaars Sibylle Eimermacher en Martin Brandsma

Deze middag presenteren Sibylle Eimermacher en Martin Brandsma hun project Archives of absence, archives of presence.

In drie fases onderzochten zij op een steeds andere wijze de relatie tussen twee soorten samples, gevonden in de winter van 2017-2018 op het Drentse Holtingerveld. Bij de samples gaat het om braakballen van de klapekster en vuurstenen met fossielen. Deze twee verzamelingen geven tezamen een beeld over wat in dit gebied aanwezig is en was in verschillende tijdslijnen. Door biologische, geologische en etymologische ontledingen worden nieuwe inzichten gegenereerd, herenigd en zichtbaar gemaakt.

Archives of absence, archives of presence is een ode aan het begrip Consilience. Consilience betekent letterlijk ’samenspringen’ van kennis en is een eenheidsgedachte van de Britse filosoof en wetenschapshistoricus William Whewell, die later werd opgepikt en hergebruikt door de sociobioloog Edward O. Wilson. Sibylle Eimermacher en Martin Brandsma zien in hun werkwijze een herwaardering van dit begrip en van het achterliggende idee om de grenzen tussen de wetenschappen te laten verdwijnen.

Tijdens de lezing vertellen zij aan de hand van beeldmateriaal over hun onderzoek en hoe dit vorm heeft gekregen in een driedelige tentoonstellingsreeks en een kunstenaarsboek.

Aansluitend is er een excursie naar het Holtingerveld waar het gebied vanuit een nieuwe invalshoek zal worden bekeken.

aankondiging-archives