Werkzaamheden bij het Holtveen - update


In april is op deze plek melding gemaakt van werkzaamheden bij het Holtveen.

In juli is het resterende deel van de sloot langs het Commissaris Cramerpad bij het Holtveen gedempt. Het grootste deel was al in 1993 gedempt bij de inrichting van de Holtveenslenk. Het laatste deel kon nog niet gedempt worden omdat het een afwaterende functie had van een stuk landbouwgrond dat nu in eigendom van Staatsbosbeheer is. De sloot kon nu tot de grens van het Nationaal park worden gedempt en de laagte waar de sloot doorheen loopt weer worden vernat.

Nu zijn we weer zes maanden verder en is het resultaat goed te zien.