Groot onderhoud fietspaden Dwingelderveld


Vanaf maandag 15 november start Natuurmonumenten met groot onderhoud van een aantal fietspaden door het Dwingelderveld. In principe worden de werkzaamheden eind december dit jaar afgerond. Mochten de weersomstandigheden tegenzitten, dan lopen de werkzaamheden in 2022 door. De betreffende fietspaden zijn in die periode daarom afgesloten.

De werkzaamheden
De betreffende fietspaden in het Dwingelderveld zijn uitgevoerd in een halfverharding. In de loop der tijd groeien grassen uit de bermen over het pad en wordt het pad langzaam smaller. Nu worden de paden weer op oorspronkelijke breedte gebracht en waar nodig -veiligheidstechnisch- iets verbreed. Nadat een nieuwe toplaag is aangebracht wordt de halfverharding geëgaliseerd en gewalst en zijn de fietspaden in principe weer goed fietsbaar. Voor een goed resultaat moeten deze werkzaamheden onder droge en vorstvrije omstandigheden plaatsvinden.

Afsluiting
De afsluiting betreft de fietspaden Benderse-Astron (fietspad over de heide), Achter ’t Zaand-Anserpad en het fietspad langs het Achterlandseveen. Hans Krol, coördinator natuurbeheer van het Dwingelderveld: ‘voor een goede uitharding van de fietspaden is het essentieel dat niemand de paden gebruikt tijdens de afsluiting. Bij te vroege betreding moeten alle werkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd. Laten we er samen voor zorgen dat we straks weer mooie fietspaden hebben om te kunnen genieten door van dit prachtige natuurgebied.’

Financiering
Het onderhoud aan de fietspaden in het Dwingelderveld wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Hans Krol, M 06 10180417

Bron: Staatsbosbeheer