Honden welkom, maar aan de lijn


Lekker het Dwingelderveld in, genieten van een wandeling over de heide, samen met je hond. In de meeste natuurgebieden van Natuurmonumenten en andere terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer zijn honden welkom. Maar wel op een manier dat de natuur er geen last van heeft. En dat betekent meestal dat ze aangelijnd moeten zijn, tenzij het gaat om een hondenlosloopgebied.

Honden in de natuur
Honden hebben een jachtinstinct en kunnen wilde dieren opjagen en aanvallen. Ze verstoren (zonder dat hun baasjes het in de gaten hebben) nesten en jongen van dieren die het al moeilijk hebben. Herten, reeën, wilde zwijnen, hazen, dassen, maar ook andere dieren slaan op de vlucht wanneer ze zich bedreigd voelen door een hond. Soms lopen ze zich letterlijk dood op autowegen of tegen prikkeldraad. Honden bijten ieder jaar niet alleen reeën dood, maar ook schapen die Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer inzetten bij het natuurbeheer.

Honden en andere recreanten

Wandelaars en fietsers willen op hùn manier van de natuur genieten. En dan is het niet prettig als een hond tegen je opspringt of luid blaffend achter de fiets aanrent. Ook ruiters en hun paarden kunnen schrikken van loslopende honden.

Hou de hond aan de lijn

Daarom een dringend verzoek van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer: hou de hond aan de lijn. Als er gebieden zijn waar honden los mogen lopen, dan geven we dat aan.

Toezicht op loslopende honden
Onze boswachters/toezichthouders spreken eigenaren aan als hun hond losloopt waar dat niet mag. Leggen uit waarom een hond in een natuurgebied aan de lijn moeten. Maar zullen ook een fikse bekeuring uitschrijven voor het laten loslopen van een hond of het opjagen en verontrusten van wild.


Foto: Pauline Joosten