Staatsbosbeheer begonnen met beheerwerkzaamheden


De winter is een goed moment om allerlei beheerwerkzaamheden uit te voeren. In verschillende natuurgebieden van Staatsbosbeheer wordt op dit moment beheerwerk gedaan. De reguliere wintervelling is begonnen in boswachterij Ruinen en begin volgend jaar wordt in de Noordkant van het Dwingelderveld gewerkt aan het herstel van het natte heidelandschap.

Heide in ere hersteld

Vanaf begin januari gaat Staatsbosbeheer in het Dwingelderveld aan de noordkant van de Spieregerweg, langs het fietspad Spier-Dwingeloo, aan de slag met het verwijderen van de opslag in het slenken. Hier is sprake van herstel van het oorspronkelijke natte heidelandschap. De randen van vennen worden vrijgesteld van bomen en struiken. Zodoende kunnen veentjes zich herstellen en wordt extra verdamping tegengegaan.

Dwingelderveld Foto: Anne Kuipers