Junior Rangers Dwingelderveld als beloning voor vele werk naar ecoduct


In het Dwingelderveld is sinds een jaar of 4 een groep Junior Rangers actief - jongeren tussen 12 en 18 jaar die houden van de natuur, graag de handen uit de mouwen steken, intussen nieuwe dingen leren en genieten van buiten zijn. Zaterdag 22 juni hadden de Junior Rangers van het Dwingelderveld hun laatste bijeenkomst.

Op ecoduct is rust een must

Als beloning voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar in hun adoptieterreintje bij Taribush hebben gedaan – een jeneverbesstruweel vrijgemaakt van vogelkers, dennetjes, bramen en nog meer struikgewas - mochten zij met hun boswachter van Staatsbosbeheer, Hans Kruk, naar het ecoduct over de A 28. Bij hoge uitzondering, want rust is daar een must.

Junior Rangers met rechts in beeld boswachter Hans Kruk.

Het ecoduct “Dwingelderveld” verbindt het Dwingelderveld aan de ene kant van de A28 met het Terhorsterzand aan de andere kant. De strook is helemaal ingericht op allerlei diersoorten, reeën, adders, konijnen, vossen en nog meer. Zo kunnen groepen van buiten het Dwingelderveld toch dit natuurterrein bereiken en zich mengen met hun soortgenoten.