Staatsbosbeheer: mogelijk sluiting begrazingsgebieden voor honden


Staatsbosbeheer doet opnieuw een dringend beroep op alle eigenaren van honden in begrazingsgebieden: houd de hond aan de lijn! Onlangs werd bij het Echtenerzand in de Boswachterij Ruinen opnieuw een schaap doodgebeten door een hond. Dit feit maakte veel boze reacties los.

De restanten van het door de hond verscheurde schaap. Foto: Staatsbosbeheer

Grens bereikt

Voor Staatsbosbeheer is er nu een grens bereikt. De organisatie gaat verscherpt handhaven. Mochten zich in dit gebied opnieuw incidenten voordoen met loslopende honden en schapen, dan worden vanaf volgend voorjaar de begrazingsgebieden gesloten voor honden, óók voor aangelijnde honden!

Honden los in losloopgebieden

Volgens Hans Kruk, boswachter bij Staatsbosbeheer, is het algemeen bekend dat loslopende honden en grazers in natuurgebieden niet samengaan. “Op de aanwezige terreinborden wordt duidelijk aangegeven dat bezoekers in een begrazingsgebied afstand tot de dieren moeten houden én dat honden zijn aangelijnd! Loslopende honden kunnen een groot probleem zijn voor schapen en voor andere aanwezige fauna in een natuurgebied. Ze verstoren broedende vogels, jagen reeën op en bijten reekalven en schapen,’ aldus Kruk, die erop wijst dat het recente incident al het tweede is in het Echtenerzand binnen korte tijd. “In alle grotere natuurgebieden zijn hondenlosloopgebieden. Dáár mag de hond loslopen.”


Schapen en koeien voor natuurbeheer

Staatsbosbeheer heeft de schapen en de koeien die in deze natuurgebieden lopen hard nodig. Als alle opslag van stuiken en bomen niet regelmatig wordt opgegeten, groeit de heide dicht. Om die reden lopen er in boswachterij Ruinen zo’n 100 schapen en circa 40 koeien rond, elke zomer opnieuw. Zonder begrazing geen natuurbeheer!

Vragen? Staatsbosbeheer Zuidwest-Drenthe is bereikbaar via telefoonnummer 088-2843558