Staatsbosbeheer plant 3000 jonge beuken in Dwingelderveld en boswachterij Ruinen


Staatsbosbeheer heeft onlangs zo’n drieduizend jonge beuken geplant in het Dwingelderveld en boswachterij Ruinen. Driejarige boompjes van ongeveer 50 centimeter lengte.

Het planten van de jonge beuken is niet alleen goed voor een gevarieerde samenstelling van het bos, maar ook als toekomstige woonplaats voor de zwarte specht, die hier in het Dwingelderveld vrij algemeen voorkomt.

Vrijwilligers hielpen een flinke hand mee bij het planten van maar liefst 3000 jonge beuken. Foto: Staatsbosbeheer.

Bij de aanleg van het ecoduct, nu ruim vijf jaar geleden, werden verschillende percelen bos met uitheemse boomsoorten gekapt. Vooral sitkaspar en Japanse lariks moesten het veld ruimen. Door natuurlijke bosontwikkeling is in sommige delen al nieuw bos ontstaan. Omdat de verjonging van beuken achterbleef werd ervoor gekozen om jonge beuken bij te planten.